0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

SLIM VAT 2 – czyli jakie zmiany nas czekają?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kilka miesięcy temu opracowany został pierwszy pakiet SLIM VAT mający na celu ułatwienie przedsiębiorcom rozliczania podatku od towarów i usług. Rozpoczęły się prekonsultacje w sprawie kolejnego: SLIM VAT 2. Przygotowanych zostało 15 nowych uproszczeń. Zaproponowane rozwiązania wynikają z postulatów zgłaszanych przez rynek poprzez aplikację Głos Podatnika i podczas spotkań z cyklu „Dialog z Biznesem”.

Slim VAT 2 – jakie korzyści?

Projekt pakietu SLIM VAT 2 złożony jest z 15 nowych rozwiązań. Mają one przyczynić się do ułatwienia rozliczeń VAT i pomóc w usunięciu przestarzałych, niepotrzebnych i czasochłonnych obowiązków nakładanych na przedsiębiorców. Dzięki nim mają zostać zlikwidowane zbędne formalności i powinna nastąpić poprawa płynności firm, szczególnie istotna podczas pandemii. Zaproponowane uproszczenia zostały podzielone na 5 obszarów:

  • prostsze fakturowanie;

  • VAT – łatwiejszy obrót nieruchomościami;

  • przyjazne odliczenie VAT;

  • poprawa płynności w MPP i ulga na złe długi;

  • VAT w obrocie międzynarodowym – korzyści i pewność prawa.

SLIM VAT 2 – jakie nowe rozwiązania?

Dzięki informatyzacji KAS część dotychczasowych obowiązków stała się zbędna. Projekt pakietu SLIM VAT 2 przewiduje, że nie będzie już konieczne podawanie przyczyny korekty faktury. Planowana jest również rezygnacja z duplikatów faktur czy też przedłużenie możliwości wystawienia faktury z 30 do 60 dni przed dostawą towarów, wykonaniem usługi czy otrzymaniem zaliczki. Ma się także zwiększyć elastyczność realizacji prawa do odliczenia VAT. Pakiet SLIM VAT 2 uwzględnia też zniesienie ograniczeń w wystawianiu zbiorczych faktur korygujących. Umożliwione ma zostać ich stosowanie, np. gdy podatnik udzieli rabatu dla poszczególnych dostaw lub usług. Powinno to przyczynić się do zaoszczędzenia czasu przez przedsiębiorców.

Planuje się, że z uproszczeń pakietu SLIM VAT 2 będą mogli skorzystać również przewoźnicy i osoby przemieszczające się komunikacją zbiorową. Aktualnie za fakturę można uznać bilety np. kolejowe, dokumentujące przejazd na odległość powyżej 50 km. W przypadku krótszego dystansu niezbędne jest proszenie o fakturę w kiosku lub u kierowcy. Dzięki nowym rozwiązaniom ma zostać zlikwidowany limit kilometrów. Pakiet SLIM VAT 2 przewiduje możliwość odliczenia VAT od krótszych przejazdów związanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy. Projekt zakłada również zmiany dla firm korzystających z mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Ma zostać wprowadzona opcja przekazywania środków między rachunkami VAT podatnika prowadzonymi w różnych bankach. Przedsiębiorcy uzyskają także możliwość płacenia z rachunku VAT składek na rzecz KRUS. Jako inne zmiany zawarte w pakiecie SLIM VAT 2 można wymienić m.in. pełniejszą neutralność w opodatkowaniu importu usług, łatwiejszy wybór opcji opodatkowania w obrocie nieruchomościami, ułatwienie odliczenia VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej, uregulowanie sposobu dokonywania korekty in-minus w przypadku importu usług oraz WNT i wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi z 2 do 3 lat.

Do 1 marca 2021 roku na adres sekretariat.pt@mf.gov.pl można zgłaszać swoje uwagi i opinie dotyczące projektu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów