0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

SLIM VAT 2 – jakie zmiany weszły w życie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

1 stycznia 2021 roku wszedł w życie SLIM VAT, czyli zestaw zmian mających na celu uproszczenie rozliczeń podatku VAT. Część z nich jest zdecydowanie pozytywna, jak np. wydłużenie czasu na odliczenie podatku naliczonego VAT dla podatników rozliczających się miesięcznie. Nie wszystkie modyfikacje w przepisach podatnicy i księgowi odebrali jednak z aprobatą – niektóre oceniane są jako kontrowersyjne, m.in. te związane z fakturami korygującymi. Aktualnie ustawodawcy opracowali kolejny pakiet uproszczeń w VAT, a mianowicie SLIM VAT 2, który wszedł w życie 1 października 2021 roku – z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczęły bądź zaczną obowiązywać w innych terminach. Czy zmiany ułatwią rozliczenia podatnikom VAT, czy przysporzą im nowych problemów?

Jakie zmiany weszły w życie na podstawie SLIM VAT 2?

SLIM VAT 2 to kolejny pakiet uproszczeń, które mają ułatwić rozliczenie podatku od towarów i usług. Katalog zmian obejmuje w szczególności następujące założenia:

 1. Ułatwienia w odniesieniu do Mechanizmu Podzielonej Płatności w VAT polegające na możliwości:
 • przekazywaniu środków między rachunkami VAT w różnych bankach;
 • wydaniu zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty;
 • uwalnianiu środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny;
 • przeznaczeniu środków zgromadzonych na rachunku VAT na uregulowanie składek na rzecz KRUS.
 • W odniesieniu do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) nastąpiła rezygnacja z warunku uzależniającego dokonanie odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym został wykazany podatek należny, od wykazania podatku należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 • Umożliwiono podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej dokonania korekty tej deklaracji, w razie gdyby w pierwotnej jej wersji nie została rozliczona prawidłowa wysokość podatku.
 • W odniesieniu do transakcji łańcuchowych dodano regulację, która w przypadku eksportu towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jednoznacznie wskazuje, której dostawie należy przyporządkować wysyłkę lub transport tych towarów.
 • Uproszczenie odliczenia VAT w odniesieniu do samochodów osobowych wykorzystywanych wyłącznie w celach firmowych poprzez wydłużenie terminu na złożenie druku VAT-26 do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesiono pierwszy wydatek związany z pojazdem; informacja powinna zostać złożona nie później niż w terminie złożenia ewidencji JPK_V7 / JPK_V7K za dany miesiąc.
 • Umożliwienie odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie „na bieżąco” poprzez rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji.
 • W zakresie ulgi na złe długi:
  • wydłużono czas na skorzystanie z ulgi na złe długi do trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym została wystawiona faktura;
  • poszerzono zastosowanie ulgi na złe długi poprzez uchylenie warunku, że podmiot, w stosunku do którego stosowana jest ulga, nie może być w momencie zastosowania w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji.
 • Dopuszczenie (opcjonalnie) możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym.
 • Modyfikacja definicji „państwa członkowskiego” oraz „terytorium Unii Europejskiej” wynikająca z opuszczenia przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Unii Europejskiej.
 • Jakie są skutki SLIM VAT 2?

  Mając na uwadze katalog zmian SLIM VAT, podatnicy i księgowi obawiali się modyfikacji, jakie ma wprowadzić pakiet SLIM VAT 2. Wygląda jednak na to, że SLIM VAT 2 rzeczywiście zawiera uproszczenia dla podatników VAT.

  Komentarz wiceministra finansów Jana Sarnowskiego na temat SLIM VAT 2:

  "Przyjęcie pakietu przez Radę Ministrów to dobra informacja dla przedsiębiorców. Uproszczenia, które w nim zawarliśmy, pozwolą m.in. na zwiększenie elastyczności realizacji prawa do odliczenia VAT. Pierwszy pakiet SLIM VAT wszedł w życie w styczniu tego roku. To jest drugi zestaw rozwiązań, które ułatwią życie podatnikom. Proponujemy m.in. możliwość składania oświadczenia przy wyborze opodatkowania nieruchomości bezpośrednio w akcie notarialnym. Poprawiamy też płynność firm korzystających z mechanizmu podzielonej płatności, czyli split paymentu. Co ważne, zaakceptowane przez Rząd uproszczenia są efektem dialogu z biznesem, odpowiadają na jego realne potrzeby. Wynikają z głosów pojedynczych przedsiębiorców oraz ich przedstawicieli – potrzebę ich wdrożenia zgłaszali m.in. Rzecznik MŚP, Konfederacja Lewiatan i Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji".

  Celem zmian jest uproszczenie rozliczeń przez podatników podatku od towarów i usług. Ministerstwo Finansów zaznacza, że katalog zmian w postaci SLIM VAT 2 jest odpowiedzią na postulaty przedsiębiorców skierowane do resortu oraz do Prezesa Rady Ministrów w związku z potrzebą przeciwdziałania negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19. 

  Artykuły
  Brak wyników.
  Więcej artykułów
  Wzory
  Brak wyników.
  Więcej wzorów