0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż alkoholu GTU kiedy oznaczamy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jestem właścicielem sklepu monopolowego i głównym moim towarem są alkohole. Sprzedaż ewidencjonuję na kasie fiskalnej, wystawiam także faktury na rzecz firm. Czy w związku z nowym JPK będę zobowiązany do oznaczania sprzedaży w sposób szczególny? Jak sprzedaż alkoholu GTU powinna być oznaczona? 

Adam, Warszawa

 

Od 1 października podatnicy VAT czynni zobowiązani są do oznaczania transakcji szczególnych oraz sprzedaży określonych produktów i usług w pliku JPK. Wśród towarów objętych obowiązkiem oznaczania znajdują się alkohole o różnym stężeniu alkoholu etylowego wskazane w art. 93–96 ustawy o podatku akcyzowym, m.in. wódka, piwo, wino, napoje alkoholowe (drinki).

Sprzedaż alkoholu GTU – jakie oznaczenia stosujemy?

Tak jak wskazano powyżej, sprzedaż zarówno alkoholi, jak i wyrobów alkoholowych należy oznaczać w pliku JPK. Do tego celu służą kody GTU – inaczej grupy towarów i usług, które otrzymały kolejne kody od GTU 01 do GTU 13. Alkohole oznacza się kodem GTU 01.

Z uwagi na fakt, iż obowiązek oznaczania transakcji obowiązuje od października 2020 roku, dopiero w pliku JPK składanym za październik konieczne będzie oznaczenie sprzedaży alkoholu.

Przykład 1.

Pan Jerzy założył działalność 1 września 2020 roku. W jej ramach sprzedaje napoje alkoholowe, w tym czysty alkohol etylowy oraz napoje słodzone. Czy w pliku JPK za wrzesień będzie musiał oznaczać sprzedaż towarów kodem GTU 01?

Nie, dopiero w pliku JPK za październik 2020 roku, składanym do 25 listopada 2020 roku, pan Jerzy będzie zobowiązany oznaczyć sprzedaż alkoholu.

Szczegóły na temat kodów GTU w nowym pliku JPK opisuje artykuł: GTU w pytaniach i odpowiedziach – czyli wszystko o nowym obowiązku na przykładach!

Sprzedaż alkoholu GTU – kiedy konieczne jest oznaczenie w pliku JPK

Nie każda sprzedaż alkoholu i napojów alkoholowych powoduje konieczność oznaczania jej kodem GTU 01 w pliku JPK. Obowiązek taki występuje wobec sprzedaży alkoholu udokumentowanej fakturą VAT – w tym także zaliczkową lub końcową. Wówczas przy takiej fakturze w części ewidencyjnej pliku JPK wskazać należy liczbę 1 przy GTU 01. Oznaczenia nie wykazuje się na wydruku faktury.

Natomiast sprzedaż alkoholu na rzecz osób prywatnych nieudokumentowana fakturą VAT, lecz paragonem fiskalnym, nie podlega obowiązkowemu oznaczeniu tylko w przypadku, gdy paragon nie stanowi faktury uproszczonej. Zatem mamy wówczas dwie sytuacje:

  • paragon fiskalny jest fakturą uproszczoną: zawiera NIP nabywcy i jego wartość nie przekracza kwoty 450 zł/100 euro – wówczas oznaczenie GTU 01 jest konieczne;
  • paragon fiskalny nie jest fakturą uproszczoną – wówczas nie ma konieczności oznaczania sprzedaży kodem GTU 01.

Reasumując, kodem GTU 01 należy oznaczyć sprzedaż alkoholu, jeśli ta została udokumentowana fakturą VAT, fakturą VAT zaliczkową lub końcową lub fakturą uproszczoną. Sprzedaż na rzecz osób prywatnych, ewidencjonowana na kasie fiskalnej, zwyczajowo jest księgowana na podstawie ŁRO (łączny raport okresowy z kasy) i przedstawiana w pliku JPK w postaci jednego wpisu. Jeśli zdarzy się sytuacja, gdy w danym miesiącu na kasie zaewidencjonowane zostaną paragony bez NIP-u nabywcy i paragony z NIP-em do kwoty 450 zł/100 euro (zwane fakturą uproszczoną), sprzedawca jest zobowiązany do wykazania faktur uproszczonych (dopiero od 2021 roku) jako osobne pozycje w pliku JPK, analogicznie do faktury VAT. Wówczas w ŁRO zbiorczym wykazuje jedynie wartość paragonów fiskalnych bez numeru NIP.

Sprzedaż alkoholu GTU

Przykład 2.

Pan Marcel prowadzi stację benzynową, na której oprócz paliwa sprzedaje również alkohol. Jego klientami są jedynie osoby prywatne, a sprzedaż dokumentuje paragonem fiskalnym. Czy będzie zobowiązany do oznaczenia sprzedaży kodem GTU 01?

Nie, sprzedaż udokumentowana paragonami fiskalnymi i zaewidencjonowana na kasie fiskalnej nie podlega obowiązkowi oznaczania kodów GTU.

Przykład 3.

Pani Jolanta prowadzi sklep z alkoholami. Jej klientami są zarówno osoby prywatne (sprzedaż na paragon fiskalny bez NIP), jak i firmy (sprzedaż udokumentowana fakturą VAT). W jakim przypadku pani Jolanta będzie musiała oznaczyć sprzedaż alkoholu kodem GTU 01?

W powyższym przypadku obowiązek oznaczenia sprzedaży kodem GTU 01 będzie dotyczył jedynie sprzedaży udokumentowanej fakturą VAT.

Sprzedaż alkoholu GTU w systemie wFirma.pl

Aby możliwe było oznaczenie sprzedaży kodem GTU, w pierwszej kolejności należy wybrać odpowiednie kody GTU w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7 » GTU.Sprzedaż alkoholu GTU - oznaczanie faktury sprzedażyW celu wystawienia faktury sprzedaży należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ (lub WERSJĘ ROBOCZĄ SPRZEDAŻY, jeśli włączona jest opcja w ustawieniach). Wówczas dostępna będzie kolumna GTU, w której:

  • użytkownik ma możliwość wyboru odpowiedniego kodu GTU dla poszczególnej pozycji;

  • system automatycznie umieści kod GTU, jeżeli towar/usługę wybrano z magazynu (i jednocześnie kod ten został wcześniej odpowiednio przypisany).

Sprzedaż alkoholu GTU - oznaczanie faktury VATOpatrzenie faktury kodem GTU spowoduje jego poprawne oznaczenie w generowanym z systemu pliku JPK_V7.

Szczegóły na temat kodów GTU w systemie wFirma.pl wyjaśnia artykuł: Kody grup towarów i usług – GTU w JPK_V7. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów