0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak oznaczyć sprzedaż gruntów GTU w nowej strukturze JPK_V7?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę działalność opodatkowaną VAT na zasadzie obrotu gruntami (zakup i późniejsza ich sprzedaż). W jaki sposób oznaczyć fakturę dokumentującą sprzedaż gruntów GTU?

Marian, Kraków

 

Od 1 października 2020 roku czynni podatnicy VAT mają obowiązek stosowania kodów GTU w nowej strukturze JPK_V7. Ministerstwo Finansów szczegółowo określa, które GTU należy uwzględnić w zależności od rodzaju wykonanej usługi lub dostawy towaru.

GTU 10 – kiedy należy stosować?

GTU oznacza „grupy towarów i usług”, które składają się z 13 kodów. W momencie gdy czynny podatnik VAT wystawi fakturę dokumentującą sprzedaż objętą jednym z kodów GTU, wykazuje ją w JPK_V7 jednocześnie z kodem odnoszącym się dla danej transakcji. Kody GTU trzeba stosować wyłącznie dla faktur sprzedaży. Mowa tu zarówno o fakturach VAT, jak i fakturach zaliczkowych, końcowych, korygujących oraz fakturach VAT marża.

Zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług kod GTU 10 należy stosować przy dostawie budynków, budowli i gruntów oraz ich części i udziałów w prawie własności, w tym również zbycia praw, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Kod GTU trzeba wykazać w JPK_V7. Podatnik nie ma obowiązku zamieszczania kodów GTU na fakturach.

Sprzedaż gruntów GTU 10

Jak już wyżej określono, sprzedaż m.in. gruntów należy wykazywać wraz z kodem GTU. Oznaczenie GTU 10 dotyczy także dostawy gruntów w ramach leasingu finansowego, ponieważ w takim przypadku następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że również:

  • sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu, 

  • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność,

  • ustanowienie prawa wieczystego gruntu

W nowej strukturze JPK_V7 należy oznaczyć GTU 10 (tu także ma miejsce przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel).

Kod GTU 10 nie obejmuje usług budowlanych, remontowych oraz usług związanych z przebudową budynków.

Przykład 1.

Pan Jan w listopadzie 2020 roku dokonał sprzedaży gruntu, który stanowił składnik majątku firmy. Transakcja została udokumentowana fakturą VAT. Czy taka sprzedaż musi zostać objęta kodem GTU 10?

Tak, faktura dokumentująca sprzedaż gruntu musi zostać wykazana w JPK_V7 z kodem GTU 10.

Przykład 2.

Pani Joanna zajmuje się sprzedażą gruntów oraz budynków w ramach leasingu finansowego. Czy wystawiane faktury podatnik ma obowiązek wykazywać w nowej strukturze JPK z kodem GTU 10?

Tak, ze względu na to, że w przypadku leasingu finansowego gruntów oraz budynków następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, faktury należy oznaczyć kodem GTU 10 w JPK_V7.

Sprzedaż gruntów w systemie wFirma.pl

Aby w systemie wFirma.pl możliwe było zdefiniowanie kodu GTU 10 dla faktury sprzedaży, w pierwszej kolejności należy wybrać odpowiedni kod w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK_V7 » GTU.

sprzedaż gruntów gtu

W ten sposób wybrany kod będzie dostępny przy wystawianiu faktur oraz przy dodawaniu/modyfikowaniu produktów lub usług na magazynie (w systemie możliwe jest przypisanie kodu GTU do produktu i usługi).

W celu wystawienia faktury należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ / WERSJĘ ROBOCZĄ SPRZEDAŻY. Wówczas w polu GTU:

  • użytkownik może przypisać kod GTU 10 dla danej pozycji;

  • system automatycznie umieści kod GTU 10, jeżeli produkt został wybrany z magazynu, a użytkownik odpowiednio oznaczył na magazynie dany towar kodem GTU 10.

sprzedaż gruntów gtu

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów