Poradnik Przedsiębiorcy

WDT a kontrahent unijny bez numeru VAT-UE

Dnia 2 grudnia 2013 r. dokonałam dostawy towaru na rzecz francuskiej firmy. Kontrahent w tym czasie nie był zarejestrowany jako płatnik VAT-UE. Z tego względu na towar została naliczona krajowa stawka 23%. Dnia 1 kwietnia 2014 r.  ten sam kontrahent zwrócił się do mnie z prośbą o wystawienie korekty faktury na taką ze stawką 0%, ponieważ od 4 stycznia 2014 r. posiadają już stosowny nr VAT-UE. Czy muszę wystawić korektę faktury?

Patrycja, Rawicz

 

Zgodnie z brzmieniem ustawy o podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) podlega opodatkowani wg stawki 0%, pod warunkiem, że:

  • podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;
  • podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;
  • podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Biorąc pod uwagę powyższe, jeżeli na dzień transakcji kontrahent nie był zarejestrowanym podatnikiem VAT-UE to zgodnie z ustawą o VAT nie było możliwości zastosowania innej stawki niż 23%. Z tego też względu nie ma podstaw by wystawiać korektę do faktury pierwotnej.