0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż wysyłkowa części samochodowych a kasa fiskalna

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Chciałabym sprzedawać części samochodowe w systemie wysyłkowym. Zapłatę pobierać będę wyłącznie na konto bankowe. Czy w takim przypadku sprzedaż wysyłkowa części samochodowych wymaga instalacji kasy fiskalnej?

Anna, Poznań

 

Sprzedaż wysyłkowa części samochodowych a przepisy

Sprzedaż wysyłkowa części samochodowych a kasa fiskalna to często problematyczna kwestia dla przedsiębiorców, z uwagi na zapisy w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W załączniku do rozporządzenia znajduje się bowiem lista czynności, które mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej bez względu na wielkość tej sprzedaży. Wśród czynności zwolnionych jest poz. 38, której treść brzmi:

Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Jednak w przypadku sprzedaży części samochodowych w systemie wysyłkowym należy bezwzględnie dodatkowo zwrócić uwagę na paragraf 4 ust. 1 tego samego rozporządzenia, który mówi:
Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania (...), nie stosuje się w przypadku:
1) dostawy: (...)
c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1), d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1), e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3) (...)
 

Kasa fiskalna a sprzedaż wysyłkowa części samochodowych dla osób prywatnych

Zgodnie z powyższym, sprzedaż wysyłkowa części samochodowych będzie wymagała kasy fiskalnej już od pierwszej sprzedaży. Bez znaczenia jest tu forma wysyłkowa, gdyż części samochodowe zostały określone w rozporządzeniu jako towary, których sprzedaż podlega bezwzględnej rejestracji na kasie fiskalnej. Oczywiście należy pamiętać, że obowiązek rejestracji sprzedaży części samochodowych na kasie fiskalnej nie dotyczy sprzedaży na rzecz innych firm - ta sprzedaż podlega bowiem bezwzględnej rejestracji fakturą (nie ma więc potrzeby dodatkowego dokumentowania jej na kasie, choć nie jest to zabronione).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów