0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Stawki podatku VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W okresie od 1 stycznia 2011 roku do końca roku 2013, zgodnie z art. 146a ustawy o VAT, obowiązują stawki VAT:

  • 23%- podstawowa stawka opodatkowania,
  • 8%- stawkę dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT  oraz w rozdziale 4 rozporządzenia w sprawie VAT,
  • 7%- zryczałtowana stawka podatku dla rolników ryczałtowych,
  • 4%- stawka ryczałtu dla taksówkarzy.

Przepisy dopuszczają również stosowanie stawki 5% VAT dla towarów i usług wymienionych w załączniku 10 ustawy o VAT oraz rozdziale 4a rozporządzenia w sprawie VAT.

Jednak jak wynika z art. 146f ustawy możliwe jest podwyższenie stawek podatku VAT w sytuacji gdy relacja państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto według stanu na dzień 31 grudnia kolejnych lat, ogłoszona przez Ministra Finansów, w terminie do dnia 31 maja roku kolejnego, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", przekracza 55%.

Taka sytuacja spowodowałaby automatyczny wzrost stawek. Jednak regulacje przyjęte przez rząd zakładają niezmienność aktualnie obwiązujących stawek do końca roku 2014. W celu uprawomocnienia tej decyzji koniczne jest dokonanie nowelizacji ustawy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów