0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Świadczenie urlopowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 2009

Wielkość tekstu:

Świadczenie urlopowe może być wypłacane przez pracodawcę zatrudniającego mniej niż 20 pracowników (na dzień 1 stycznia danego roku) w przeliczeniu na pełne etaty. Dodatkowo pracodawca, który chciałby wypłacać swoim pracownikom to świadczenie nie może tworzyć Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Ustawa o ZFŚS wyznacza górną granicę świadczenia urlopowego. Jej wysokość zależy od grupy pracowniczej. Granica wyznaczana jest w odniesieniu do wysokości odpisu podstawowego dla tych grup. Jeśli wysokość świadczenia jest równa wysokości odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to świadczenie urlopowe w 2009 r. wynosi:

  • dla pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach pracy:  

Wymiar etatu

Wysokość świadczenia urlopowego

pełny etat

1 000,04 zł

¾ etatu

750,03 zł

½ etatu

500,02 zł

¼ etatu

250,01 zł

  • dla pracowników wykonujących pracę w warunkach szczególnych albo pracę o szczególnym charakterze:   

Wymiar etatu

Wysokość świadczenia urlopowego

pełny etat

1 333,39 zł

¾ etatu

1 000,04 zł

½ etatu

666,70 zł

¼ etatu

333,35 zł

  • dla pracowników młodocianych: 

Rok nauki

Wysokość świadczenia urlopowego

pierwszy

133,34 zł

drugi

160,01 zł

trzeci

186,67 zł

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów