0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Tanie pieniądze dla firm - kto może z nich skorzystać i na jakich zasadach?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Gwarancje de minimis to forma pomocy, z jaką wychodzi Bank Gospodarki Krajowej (BGK). W sytuacji, kiedy z różnych powodów firma nie może uzyskać kredytu obrotowego na bieżącą działalność, może ubiegać się ona o gwarancję de minimis. Jest to forma zabezpieczenia dla kredytodawcy - w sytuacji gdyby przedsiębiorca nie spłacił zobowiązań w terminie wynikającym z umowy kredytowej, wówczas włącza się gwarant, a więc BGK, który spłaca należności za niewypłacalnego kredytobiorcę. Co ważne, w takim przypadku dalsze rozliczenia będą prowadzone między gwarantem a przedsiębiorcą - będzie on musiał zwrócić kwotę wypłaconą z gwarancji, wraz z odsetkami. Dla kogo pomoc ta jest przeznaczona oraz ile można zyskać? Czym są tanie pieniądze? Sprawdź poniżej

Gwarancja de minimis dla sektora MŚP

Co do zasady, z gwarancji kredytowej BGK skorzystać mogą mikro-, mali i średni przedsiębiorcy. Przy czym za:

  • mikro-przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę zatrudniającego mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro,
  • małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę zatrudniającego mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro,
  • średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

Jednak nie jest tak, iż z gwarancji de minimis bez żadnych ograniczeń mogą skorzystać wszystkie firmy z sektora MŚP. Kredyt obrotowy z gwarancją BGK nie zostanie przydzielony, gdy:

  • przedsiębiorca w trakcie starania się o kredyt widnieje w Bankowym Rejestrze Niesolidnych Klientów,
  • właścicielowi firmy w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o udzielenie kredytu bank udzielający kredytu wypowiedział umowę kredytową, ponieważ miał w nim zadłużenie przeterminowane powyżej 30 dni w kwocie przekraczającej 500 zł lub też posiadał w tym banku kredyt należący do kategorii zagrożonych,
  • łączne zaangażowanie z tytułu kredytów udzielonych temu przedsiębiorcy objęte gwarancją lub gwarancjami de minimis przekroczy 3,5 miliona złotych,
  • przedsiębiorca musi zwrócić udzieloną mu wcześniej pomoc publiczną.

Ponadto o gwarancję de minimis nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z niektórych branż, jak np.: sektor rybołówstwa i akwakultury, produkcja podstawowa produktów rolnych, przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych.

Co więcej, pomoc nie może zostać udzielona na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego, przyznawanej firmom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego. Uzyskane środki w tym przypadku nie mogą być również przeznaczone na spłatę rat leasingu na zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego.

Co zyskuje przedsiębiorca?

Kredyt z gwarancją de minimis może okazać się jedynym ratunkiem dla firm, które nie posiadają wystarczającej historii kredytowej lub środków mogących stanowić zabezpieczenie zaciąganego kredytu. Produkt ten może przyczynić się do wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa, które w innym wypadku mogłoby przynosić straty zamiast zysku.

Gwarancja zdecydowanie zmniejsza koszty, jakie właściciel firmy musi ponieść, ustanawiając zabezpieczenie dla banku. Ponadto za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji nie jest pobierana opłata.

Istotne jest, iż koszty zabezpieczenia w postaci gwarancji są niskie. Stawka prowizji za udzieloną gwarancje wynosi 0,5% kwoty gwarancji rocznie.

Podstawową zaletą gwarancji jest umożliwienie osobie prowadzącej działalność gospodarczą uzyskanie kredytu w sytuacji, w której żaden bank nie chce udzielić jej finansowania ze względu na brak zabezpieczeń. 

Atutem gwarancji de minimis jest również maksymalne uproszczenie procedur przy staraniu się o gwarancję, co z pewnością przekłada się na oszczędność czasu. Wszelkie formalności: czy to związane z uzyskaniem kredytu obrotowego, czy też z uzyskaniem gwarancji od BKG, przedsiębiorca załatwia w jednym miejscu – w banku, w którym zaciąga kredyt. Jest on zobowiązany złożyć jedynie:

  • wniosek o udzielenie gwarancji wraz z informacją dotyczącą pomocy publicznej,
  • weksla wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji i o ochronie danych osobowych (jeżeli pomoc zostanie udzielona).

Wśród zalet takiego rozwiązania wymienia się również możliwość szybkiego uruchomienia pieniędzy z kredytu na koncie, a także korzystne oprocentowanie kredytów objętych gwarancją. Gwarancje de minimis mają również pomóc w walce z zatorami płatniczymi, które obecnie niszczą wiele przedsiębiorców. Pożyczone od banku pieniądze mogą być bowiem przeznaczone na regulowanie bieżących zobowiązań firmy wobec urzędu skarbowego, ZUS-u i kontrahentów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów