0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ubezpieczenie OC firmowego samochodu w kosztach

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ramach prowadzonej działalności użytkujemy firmowy samochód, który został objęty ubezpieczeniem obowiązkowym OC. Czy ubezpieczenie OC firmowego samochodu może zostać ujęte w kosztach? Polisa może zostać zaliczona do kosztów w całości czy też w jakiejś części?

Wacław, Nowe Laski

 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC firmowego samochodu może w całości zostać zaliczone do kosztów firmowych. Ubezpieczenie samochodu firmowego jest niewątpliwie związane z zachowaniem, zabezpieczaniem lub pozyskiwaniem źródła przychodu, w związku z czym spełnia warunki uznania za koszt uzyskania przychodu.

Ujęcia wydatku w kosztach firmowych dokonuje się na podstawie podpisanej z ubezpieczycielem umowy - polisy. Polisa ubezpieczeniowa musi być oczywiście opłacona.

Sposób zaksięgowania polisy do kosztów podatkowych uzależniony jest od wybranej przez Pana metody rozliczania kosztów.

W przypadku metody kasowej rozliczania kosztów opłaconą polisę zalicza się do kosztów w dacie jej wystawienia, niezależnie od tego, na jaki okres została zawarta.

Jeśli wybrana została metoda memoriałowa rozliczania kosztów, opłacone ubezpieczenie OC firmowego samochodu należy podzielić proporcjonalnie na okres obowiązywania polisy.

Przykład 1.

Polisa ubezpieczeniowa OC o wartości 1 200 zł została zawarta na okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku. Przedsiębiorca rozliczający się metodą memoriałową do kosztów w roku 2017 zaliczy 900 zł (1 200 zł /12 miesięcy=100 zł, 100 zł x 9 mies.=900 zł), natomiast do kosztów w roku 2019 zaliczyć może 300 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów