Poradnik Przedsiębiorcy

Czy ubezpieczenie OC zwiększa wartość początkową samochodu?

Zakupiłam do firmy samochód osobowy, który będzie środkiem trwałym. Przed wprowadzeniem samochodu do ewidencji środków trwałych wykupiłam ubezpieczenie OC. Czy zwiększy ona wartość początkową środka trwałego?

Julia, Wałbrzych

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku zakupu środka trwałego jego wartość początkową stanowi cena zakupu należna zbywcy powiększona o ewentualne koszty zakupu jak np. transport, montaż czy ubezpieczenie w drodze.

W ocenie organów podatkowych ubezpieczenie OC pojazdu nie jest kosztem związanym z zakupem, a więc nie zwiększy wartości początkowej samochodu. Nie ma również wpływu na kompletność i zdatność pojazdu do użytku.

Tego typu wydatek należy rozliczyć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu. W przypadku KPiR odpowiednią do ujęcia wydatku będzie kolumna 13 - pozostałe wydatki.

Potwierdzenie tego stanowiska znajdziemy w interpretacji o sygnaturze 1425/033/415/11/06/MB wydanej przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu gdzie czytamy: "koszt ubezpieczenia OC nie jest kosztem związanym z zakupem samochodu, nie stanowi ceny nabycia, a zatem nie może być zaliczony do wartości początkowej samochodu."