Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Uważaj na prawa autorskie na portalach społecznościowych

Portale społecznościowe cieszą się coraz większą popularnością. W czasie bardzo dynamicznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego prawa autorskie pozostają daleko w tyle, dlatego też wyzwaniem jest przełożenie niemających odzwierciedlenia w rzeczywistości przepisów na życie codzienne. W niniejszym artykule postaramy się zmierzyć z tym zadaniem!

Dynamiczny rozwój portali społecznościowych a prawa autorskie

Jak zostało już wspomniane, przepisy prawa w przedmiocie praw autorskich nie nadążają za rozwojem techniki oraz popularnością sprzedaży w internecie, w tym również za portalami społecznościowymi. Okazuje się, że powstanie tych ostatnich wprowadziło niemałe zamieszanie w kwestii ochrony praw autorskich, a to za sprawą możliwości błyskawicznego rozpowszechniania utworów twórców poprzez dalsze ich udostępnianie przez użytkowników portalu.

Kiedy ma miejsce naruszenie praw autorskich?

Możliwość udostępniania treści na portalach społecznościowych skutkuje zwielokrotnionym prawdopodobieństwem naruszenia praw autorskich, o ile oczywiście upubliczniona zawartość podlega ochronie prawnej.

Uwaga!

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo autorskie “Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).”

Co ważne, udostępnienie zdjęcia z internetowej galerii np. jednego z aktorów, poprzez skopiowanie i rozpowszechnienie go we własnym zbiorze zdjęć może uruchomić sankcje płynące z art. 116 ustawy Prawo autorskie.

Art. 116 ust. 1 ustawy Prawo autorskie

“Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

Prawa autorskie a dozwolony użytek prywatny

Korzystanie z portali społecznościowych może być bezpieczne, dzięki instytucji dozwolonego użytku prywatnego. Zgodnie z tą zasadą w pewnym ograniczonym zakresie użytkownicy portalu mogą rozpowszechniać utwory podlegające ochronie, nawet bez zgody autora treści (utworu).

Art. 23 ust. 1 ustawy Prawo autorskie [dozwolony użytek]

“Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.”

Bardzo ważny jest fakt, iż wspomniany dozwolony użytek dotyczy wyłącznie tych utworów, które zostały udostępnione publicznie, czyli przykładowo w internecie, za zgodą samego autora. Dalsze rozpowszechnianie treści nie może mieć jednak charakteru publicznego. W praktyce samo udostępnienie utworu tylko najbliższym znajomym może nosić znamiona legalnego dozwolonego użytku.