0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługi budowlane 2014 - termin wystawienia faktury

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wchodząca w życie od stycznia 2014 roku znowelizowana ustawa o VAT wpłynie m.in. na zmiany w zakresie wystawiania faktur. Obowiązujący do końca roku 2013 termin 7 dni na wystawienie faktury, liczony od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, odchodzi w niepamięć. Na jego miejsce wprowadzony zostaje, już bezpośrednio w ustawie o VAT, a nie jak dotychczas w rozporządzeniu, przepis stanowiący, że fakturę w 2014 roku wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Jednak od powyższej zasady ogólnej przewidziano w ustawie pewne wyjątki. Jeden z nich dotyczy przedsiębiorców świadczących usługi budowlane i budowlano-montażowe.

Koniec z 7-dniowym terminem na wystawienie faktury

W styczniu 2014 roku obowiązujące do końca grudnia roku 2013 rozporządzenie MF w sprawie m.in. wystawiania faktur (z dnia 28 marca 2011 r.) przestaje obowiązywać.

Kwestie regulowane dotychczas w akcie wykonawczym zostają przeniesione na grunt ustawy o VAT, jednak w zmodyfikowanej formie. Kwestę terminów wystawiania faktur określa art. 106i znowelizowanej ustawy:

“Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę (...)”.

Jest to zasada ogólna, od której ustawodawca przewidział jednak wyjątki. Dotyczą one m.in. podatników świadczących usługi budowlane i budowlano-montażowe.

30 dni na wystawienie faktury za usługi budowlane

Podatnicy świadczący usługi budowlane lub budowlano-montażowe dotychczas wystawiali fakturę zgodnie z zasadą ogólną, a więc  do 7 dni od daty wykonania usługi. Od 2014 roku natomiast przydzielono im szczególną zasadę wystawienia faktury, która mówi że:

“Fakturę wystawia się nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usług - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a (świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych)(...)”.

W związku z powyższym świadczący usługi budowlane i budowlano-montażowe w 2014 roku fakturę wystawiają najpóźniej 30 dnia od dnia wykonania usługi. Tak sformułowany zapis ustawy może jednocześnie wydłużyć termin na wystawienie faktury w stosunku do terminu ogólnie obowiązującego, jak i go skrócić. Najlepiej przedstawią to praktyczne przykłady.

Przykład 1a.

W dniu 5 stycznia 2014 roku została wykonana usługa remontu pomieszczenia gospodarczego. W tym samym dniu właściciel odebrał wykonane prace nie zgłaszając żadnych zastrzeżeń. Firma świadcząca usługę fakturę wystawia najpóźniej:

  • dnia 4 lutego 2014 roku.

Przykład 1b.

W dniu 5 stycznia 2014 roku hurtownia materiałów budowlanych sprzedała paletę płyt gipsowych. Klient odebrał towar. Firma dostarczająca towar fakturę wystawia najpóźniej:

  • dnia 15 lutego 2014 roku.

Należy więc zauważyć, iż szczególny moment wystawienia faktury dla świadczących usługi budowlane i budowlano-montażowe może oznaczać skrócenie czasu na udokumentowanie sprzedaży w stosunku do zasad ogólnie obowiązujących.

Przykład 2a.

Dnia 23 marca 2014 roku zakończono remont klatki schodowej w siedzibie kontrahenta. Usługobiorca podpisał protokół zdawczy remontu, w tym samym dniu. Firma świadcząca usługę fakturę wystawia najpóźniej:

  • dnia 22 kwietnia 2014 roku.

Przykład 2b.

Dnia 23 marca 2014 roku dokonano sprzedaży okien. Firma dostarczająca towar wystawia fakturę najpóźniej:

  • dnia 15 kwietnia 2014 roku.

Świadczący usługi budowlane mogą więc także w niektórych przypadkach skorzystać na szczególnym momencie wystawienia faktury, opóźniając go w porównaniu do zasad ogólnie obowiązujących. Ma to w ich przypadku szczególne znaczenie, przede wszystkim ze względu na fakt iż od stycznia 2014 roku dla usług budowlanych i budowlano-montażowych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury (art. 19a ust. 5 pkt 3a znowelizowanej ustawy o VAT).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów