0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Powstanie obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług budowlanych w 2014 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą zajmującą się wykonywaniem usług budowlanych i budowlano-montażowych. W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy dla celów VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2014 roku?

Andrzej, Tarnów

 

Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy o podatku od towarów i usług od stycznia 2014 roku obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych powstaje w momencie:

  • wystawienia faktury - gdy nabywcą jest podatnik czyli np. inna firma, stowarzyszenie (art. 19a ust. 5 pkt. 3a),
  • wykonania usługi - gdy nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności (art. 19a ust 1).

Ponieważ w przypadku świadczenia usług na rzecz podatników zastosowanie mają zasady szczególne, dla których znaczenie ma moment wystawienia faktury należy również zauważyć, że przedsiębiorca świadczący usługę budowlaną ma na jej udokumentowanie 30 dni od dnia wykonania usługi. Jeżeli w terminie wskazanym przez ustawę wykonawca usługi nie wystawi faktury obowiązek podatkowy powstanie 30 dnia od daty jej wykonania, czyli w ostatnim dniu, w którym świadczący usługę był zobowiązany do wystawienia faktury.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów