0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż środków trwałych - VAT 2014

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprzedaż (dostawa) towarów używanych w działalności jest zwolniona z podatku VAT pod warunkiem, że przy ich zakupie nie występowało prawo do odliczenia VAT.

Za towary używane uznaje się rzeczy należące do firmy, których okres użytkowania wyniósł minimum 6 miesięcy. Pojęcie to zniknie z ustawy o podatku od towarów i usług od początku nowego roku. Zmieni się także zapis art. 43 ust. 2, który mówi o zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT dostawy towarów używanych.

Od 1 stycznia 2014 roku zostanie zwolniona z opodatkowania VAT sprzedaż towarów, które były wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej z podatku od towarów i usług. Biorąc pod uwagę zastrzeżenie, że przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu towarów przedsiębiorca nie miał prawa odliczenia VAT, nie będzie istotne, jak długo były one używane. Zostanie zatem ograniczona liczba podmiotów, które będą uprawnione do stosowania zwolnienia, do tych które prowadzą działalność gospodarczą zwolnioną z opodatkowania.

Ostatnie miesiące 2013 roku to szansa na sprzedaż np. samochodu lub innego środka trwałego z działalności bez obowiązku zapłacenia podatku VAT. Można tego dokonać, gdy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT np. w przypadku, gdy środek trwały wprowadzono do firmy na podstawie:

  • rachunku od podatnika zwolnionego z VAT,
  • umowy kupna,
  • faktury VAT-marża, która nie daje możliwości odliczenia podatku VAT,
  • własnego oświadczenia.

Aby sprzedaż była zwolniona z opodatkowania, składnik majątku musi być wykorzystywany w działalności co najmniej pół roku.

Przykład:

W marcu 2012 roku czynny podatnik VAT zakupił na potrzeby działalności opodatkowanej maszynę produkcyjną na podstawie umowy kupna. Czy będzie przysługiwało mu zwolnienie przy sprzedaży?

W roku 2013 

Tak, będzie mu przysługiwało zwolnienie, ponieważ spełnione zostały dwa warunki niezbędne do jego zastosowania. Otóż, maszyna była wykorzystywana w działalności dłużej niż 6 miesięcy - spełnia definicję towaru używanego. Ponadto podatnik przy jej zakupie nie miał prawa do odliczenia podatku VAT ze względu na rodzaj zawartej umowy, w tym przypadku kupna.

W roku 2014 

Nie, zwolnienie nie będzie mu przysługiwało, ponieważ nie został spełniony jeden z dwóch warunków. Maszyna była wykorzystywana dla celów działalności opodatkowanej, a więc transakcję należy opodatkować wg odpowiedniej krajowej stawki VAT.

Podsumowując, po wprowadzeniu zmian od nowego roku z możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania przy sprzedaży środków trwałych będzie mogło skorzystać mniej podatników.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów