Poradnik Przedsiębiorcy

Uzupełnienie numeru PESEL w CEIDG - upływ terminu 19 maja 2018!

19 maja mija termin, w którym przedsiębiorcy powinni uzupełnić wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numer PESEL. Jeśli tego nie zrobią, ich wpis w CEIDG zostanie wykreślony z urzędu. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy założyli firmę przed 1 stycznia 2012 r. i ich wpis został przeniesiony do CEIDG z gminnej ewidencji. Spokojni mogą być też ci przedsiębiorcy, którzy po 1 stycznia 2012 r. składali jakiekolwiek wnioski do CEIDG. Sprawdźmy, kiedy uzupełnienie numeru PESEL w CEIDG wymaga dodatkowych działań przedsiębiorcy!

Uzupełnienie numeru PESEL w CEIDG - weryfikacja danych

Numer PESEL nie jest ujawniany w ogólnodostępnej części bazy, nie można więc w prosty sposób sprawdzić, czy do CEIDG zgłoszono PESEL, czy nie. W komunikacie CEIDG podpowiada, jak można sprawdzić, czy wpis zawiera numer PESEL. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą w szybki sposób ustalić czy w ich przypadku uzupełnienie numeru PESEL w CEIDG jest konieczne.

  • jeśli wniosek o wpis został złożony po 1 stycznia 2012 r., to wpis w CEIDG musi zawierać nr PESEL (inaczej nie zostałby wpisany);
  • jeśli przedsiębiorca zarejestrował działalność przed 1 stycznia 2012 r. (czyli jeszcze w gminnej ewidencji), powinien znaleźć swój wpis w bazie przedsiębiorców CEIDG i zobaczyć w historii wpisu, czy po 1 stycznia 2012 r. były składane jakieś wnioski do CEIDG; jeśli tak - nie trzeba nic robić, PESEL został już uzupełniony;
  • jeśli przedsiębiorca, który zarejestrował działalność przed 1 stycznia 2012 r., po 1 stycznia 2012 r. nie składał żadnych wniosków do CEIDG, a pod statusem działalności w bazie przedsiębiorców znajduje się informacja: "wpis nie przeszedł weryfikacji, przyczyna: braku numeru PESEL" należy udać się do dowolnego urzędu gminy, żeby uzupełnić numer PESEL W CEIDG
  • jeśli przedsiębiorca nie może znaleźć w bazie przedsiębiorców swojego wpisu lub nie składał żadnych wniosków przez CEIDG, powinien udać się do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik odnajdzie wpis i sprawdzi, czy jest na nim nr PESEL; jeśli go nie ma, od razu przyjmie wniosek o zmianę wpisu która na ma celu uzupełnienie numeru PESEL w CEIDG.

Co zrobić, gdy wpis zostanie wykreślony z urzędu?

Może się zdarzyć, że przedsiębiorca nie zdąży uzupełnić swojego numeru PESEL do 19 maja 2018 r. i jego wpis zostanie wykreślony z urzędu. Co wtedy?

Należy wystąpić do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z wnioskiem o przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych. Pismo należy przesłać do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na adres sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

Skąd ten obowiązek?

O konieczności uzupełnienia wpisu o numer PESEL (gdy wpis w CEIDG nie zawiera tego numeru) przypomina w komunikacie Centralna Informacja o Ewidencji i Działalności Gospodarczej.

Obowiązek ten jest zawarty w art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893). Z przepisu tego wynika, że:

  • w przypadku gdy wpis do CEIDG nie zawiera numeru PESEL, przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy; ponieważ ustawa weszła w życie 19 maja 2016 r., termin upływa 19 maja 2018 r.
  • obowiązek uzupełnienia wpisu o PESEL nie dotyczy cudzoziemców
  • po upływie terminu do uzupełnienia wpisu o nr PESEL (czyli po 19 ma 2018 r.) CEIDG wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL
  • CEIDG przekazuje drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG, informację o dokonaniu wykreślenia do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do odpowiednich organów koncesyjnych, prowadzących działalność regulowaną oraz organów właściwych do spraw zezwoleń i licencji

I choć “Konstytucja Biznesu” uchyliła ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, to nie uchylono ustawy z 2015 r. zmieniającej ustawę o swobodzie działalności. A to w ustawie z 2015 r. (a nie w uchylonej ustawie o swobodzie działalności gospodarczej) znajduje się omawiany przepis wprowadzający wymóg dopisania do CEIDG do 19 maja 2018 r. numeru PESEL pod rygorem wykreślenia wpisu.