0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Uzupełnienie numeru PESEL w CEIDG - upływ terminu 19 maja 2018!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

19 maja mija termin, w którym przedsiębiorcy powinni uzupełnić wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numer PESEL. Jeśli tego nie zrobią, ich wpis w CEIDG zostanie wykreślony z urzędu. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy założyli firmę przed 1 stycznia 2012 r. i ich wpis został przeniesiony do CEIDG z gminnej ewidencji. Spokojni mogą być też ci przedsiębiorcy, którzy po 1 stycznia 2012 r. składali jakiekolwiek wnioski do CEIDG. Sprawdźmy, kiedy uzupełnienie numeru PESEL w CEIDG wymaga dodatkowych działań przedsiębiorcy!

Uzupełnienie numeru PESEL w CEIDG - weryfikacja danych

Numer PESEL nie jest ujawniany w ogólnodostępnej części bazy, nie można więc w prosty sposób sprawdzić, czy do CEIDG zgłoszono PESEL, czy nie. W komunikacie CEIDG podpowiada, jak można sprawdzić, czy wpis zawiera numer PESEL. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą w szybki sposób ustalić czy w ich przypadku uzupełnienie numeru PESEL w CEIDG jest konieczne.

  • jeśli wniosek o wpis został złożony po 1 stycznia 2012 r., to wpis w CEIDG musi zawierać nr PESEL (inaczej nie zostałby wpisany);
  • jeśli przedsiębiorca zarejestrował działalność przed 1 stycznia 2012 r. (czyli jeszcze w gminnej ewidencji), powinien znaleźć swój wpis w bazie przedsiębiorców CEIDG i zobaczyć w historii wpisu, czy po 1 stycznia 2012 r. były składane jakieś wnioski do CEIDG; jeśli tak - nie trzeba nic robić, PESEL został już uzupełniony;
  • jeśli przedsiębiorca, który zarejestrował działalność przed 1 stycznia 2012 r., po 1 stycznia 2012 r. nie składał żadnych wniosków do CEIDG, a pod statusem działalności w bazie przedsiębiorców znajduje się informacja: "wpis nie przeszedł weryfikacji, przyczyna: braku numeru PESEL" należy udać się do dowolnego urzędu gminy, żeby uzupełnić numer PESEL W CEIDG
  • jeśli przedsiębiorca nie może znaleźć w bazie przedsiębiorców swojego wpisu lub nie składał żadnych wniosków przez CEIDG, powinien udać się do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik odnajdzie wpis i sprawdzi, czy jest na nim nr PESEL; jeśli go nie ma, od razu przyjmie wniosek o zmianę wpisu która na ma celu uzupełnienie numeru PESEL w CEIDG.

Co zrobić, gdy wpis zostanie wykreślony z urzędu?

Może się zdarzyć, że przedsiębiorca nie zdąży uzupełnić swojego numeru PESEL do 19 maja 2018 r. i jego wpis zostanie wykreślony z urzędu. Co wtedy?

Należy wystąpić do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z wnioskiem o przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych. Pismo należy przesłać do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na adres sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

Skąd ten obowiązek?

O konieczności uzupełnienia wpisu o numer PESEL (gdy wpis w CEIDG nie zawiera tego numeru) przypomina w komunikacie Centralna Informacja o Ewidencji i Działalności Gospodarczej.

Obowiązek ten jest zawarty w art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893). Z przepisu tego wynika, że:

  • w przypadku gdy wpis do CEIDG nie zawiera numeru PESEL, przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy; ponieważ ustawa weszła w życie 19 maja 2016 r., termin upływa 19 maja 2018 r.
  • obowiązek uzupełnienia wpisu o PESEL nie dotyczy cudzoziemców
  • po upływie terminu do uzupełnienia wpisu o nr PESEL (czyli po 19 ma 2018 r.) CEIDG wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL
  • CEIDG przekazuje drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG, informację o dokonaniu wykreślenia do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do odpowiednich organów koncesyjnych, prowadzących działalność regulowaną oraz organów właściwych do spraw zezwoleń i licencji

I choć “Konstytucja Biznesu” uchyliła ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, to nie uchylono ustawy z 2015 r. zmieniającej ustawę o swobodzie działalności. A to w ustawie z 2015 r. (a nie w uchylonej ustawie o swobodzie działalności gospodarczej) znajduje się omawiany przepis wprowadzający wymóg dopisania do CEIDG do 19 maja 2018 r. numeru PESEL pod rygorem wykreślenia wpisu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów