0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nadanie klauzuli wykonalności to etap przejściowy, który jest zakończeniem postępowania sądowego i wstępem do postępowania egzekucyjnego. Jeżeli mimo rozwiązywania sporu przed sądem, dłużnik nie wykazuje zainteresowania spłatą długu, wierzyciel powinien wystąpić z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności. W artykule opisujemy kluczowe elementy, które powinien zawierać.

Nadanie klauzuli wykonalności - dlaczego to takie ważne?

Klauzula wykonalności to akt sądowy, w którym sąd stwierdza, że uzyskany tytuł egzekucyjny spełnia wszelkie aspekty prawne i stanowi podstawę wykonania egzekucji. Innymi słowy, jest utwierdzeniem wyroku sądowego - potwierdza, że nadany tytuł egzekucyjny może być wykonany. Jego treść wyznacza rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu wyrokowi sądowemu konieczne jest tylko wtedy, gdy dłużnik dobrowolnie nie spłaci zobowiązania, które z niego wynika co wiąże się z przymusową egzekucją.

Sam tytuł egzekucyjny nieopatrzony klauzulą wykonalności w świetle prawnym nie jest wystarczający, aby rozpocząć egzekucję długu.

Pobierz darmowy wzór - wniosek o nadanie klauzuli wykonalności w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

PISMO-Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.pdf
PISMO-Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.docx

Co powinien zawierać wniosek o nadanie klauzuli wykonalności?

We wniosku przede wszystkim powinny znaleźć się dane wierzyciela oraz dłużnika wraz ze wskazaniem właściwego Sądu Rejonowego, do którego skierowany jest wniosek. W dalszej kolejności, wierzyciel wnosi o:

  1. Nadanie klauzuli wykonalności wraz z podaniem szczegółów dotyczących wyroku Sądu,

  2. Wskazanie czy dłużnik ma ponieść koszty nadania klauzuli wykonalności,

  3. Doręczenie tytułu wykonawczego z odpisem wyroku z nadaną klauzulą wykonalności na wskazany adres.

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przerywa bieg przedawnienia

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów