0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Informacja o dokonanym spisie z natury - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Zgodnie z artykułem 14 ust. 5 ustawy o VAT czynni podatnicy VAT, którzy zaprzestaną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zobowiązani są sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Dodatkowo do deklaracji podatkowej za dany okres  powinna zostać złożona informacja o dokonanym spisie z natury.

Elementy informacji o dokonanym spisie z natury:

  • miejscowość i data sporządzenia informacji,
  • adresat wniosku - urząd skarbowy właściwy ze względu na VAT,
  • informacja o dokonaniu spisu z natury,
  • wskazanie dnia dokonania spisu,
  • wartość spisu,
  • kwota podatku należnego.

Informację o dokonanym spisie z natury załącza się do ostatniej deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, jaką podatnik zobowiązany jest złożyć za okres, w którym dokonał wyrejestrowania składając druk VAT-Z.

Do pobrania:

Informacja o dokonanym spisie z natury towarów dla potrzeb podatku od towarów i usług - wzór.pdf
Informacja o dokonanym spisie z natury towarów dla potrzeb podatku od towarów i usług - wzór.docx

Informacja o dokonanym spisie z natury a urzędowy druk

Brak jest obowiązkowego urzędowego druku informacji o dokonanym spisie z natury. Wśród niektórych urzędów jednak można spotkać przygotowane gotowe wzory zawiadomień o dokonanym spisie z natury oznaczone jako VAT-S1. Nie są to jednak wzory sporządzone na mocy rozporządzeń wykonawczych Ministra Finansów, a jedynie przykładowe wzory formularzu zawiadomienia przygotowane wewnętrznie przez urzędy.

Informacja o VAT należnym w deklaracji

Wartość podatku VAT należnego wynikającą ze spisu z natury podatnik wykazuje w poz. 36 deklaracji VAT-7 (19) lub VAT-7K (13) jeżeli wybrał rozliczenie kwartalne. Oznacza to w praktyce, że remanent likwidacyjny ma na celu określenie wielkości zwrotu odliczonego VAT od nabytych dla celów firmowych towarów, które ze względu na likwidację działalności zmieniają również prawo podatnika do odliczenia VAT naliczonego przy ich zakupie. Pozwalając jednak na wycenę towarów według ceny rynkowej na dzień likwidacji działalności, uwzględnia się zużycie towarów wynikające z upływu czasu i eksploatacji.

W remanencie likwidacyjnym nie tylko towary handlowe

Pod pojęciem towarów zgodnie z ustawą o VAT art. 2 pkt. 6 rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Oznacza to, że dokonując remanentu likwidacyjnego przedsiębiorca nie ograniczy się do towarów handlowych i materiałów, jakie pozostały własnością firmy na dzień zamknięcia działalności. Jest zobowiązany także ująć w nim środki trwałe oraz wyposażenie, przy nabyciu których przysługiwało prawo do doliczenia VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów