Poradnik Przedsiębiorcy

Wykup samochodu z leasingu a ponowne zgłoszenie na VAT-26

Wielu przedsiębiorców korzysta z leasingu jako formy finansowania majątku firmowego. Po zakończeniu okresu leasingu operacyjnego następuje wykup samochodu i prawa własnościowe auta przechodzą na leasingobiorcę. Co jednak w sytuacji, gdy samochód w trakcie leasingu był zgłoszony do urzędu skarbowego na druku VAT-26? Czy należy zaktualizować to zgłoszenie, czy wypełnić nowe?

Wykup samochodu z leasingu a VAT-26

Według ustawy o VAT, aktualizacji zgłoszenia VAT-26 należy dokonać tylko w przypadku, kiedy zmieni się przeznaczenie zgłoszonego samochodu (z wykorzystywanego wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą na wykorzystywany do celów mieszanych, czyli zarówno do działalności, jak i do celów prywatnych). Sam wykup pojazdu z leasingu nie zmienia jego przeznaczenia, więc co do zasady nie należałoby składać aktualizacji informacji VAT-26.

Wykup samochodu z leasingu

Jednak po wykupie samochodu z leasingu zmienia się właściciel samochodu, a pojazd zostaje przerejestrowany. Co za tym idzie - zmienia się numer rejestracyjny wozu oraz jego data nabycia, a te informacje zawarte są w części C formularza VAT-26. Jako datę nabycia, w przypadku samochodu użytkowanego w ramach leasingu, uważa się datę oddania samochodu w używanie. Jako datę nabycia wykupionego samochodu należy podać datę zakupu pojazdu. W takiej sytuacji przepisy podatkowe nie nakazują aktualizacji informacji zawartych na druku VAT-26, jednak wg Krajowej Informacji Podatkowej konieczne jest ponowne zgłoszenie tego samochodu do urzędu skarbowego, uwzględniając zmieniony numer rejestracyjny oraz datę nabycia samochodu.