0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wykup samochodu z leasingu a ponowne zgłoszenie na VAT-26

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wielu przedsiębiorców korzysta z leasingu jako formy finansowania majątku firmowego. Po zakończeniu okresu leasingu operacyjnego następuje wykup samochodu i prawa własnościowe auta przechodzą na leasingobiorcę. Co jednak w sytuacji, gdy samochód w trakcie leasingu był zgłoszony do urzędu skarbowego na druku VAT-26? Czy należy zaktualizować to zgłoszenie, czy wypełnić nowe?

Wykup samochodu z leasingu a VAT-26

Według ustawy o VAT, aktualizacji zgłoszenia VAT-26 należy dokonać tylko w przypadku, kiedy zmieni się przeznaczenie zgłoszonego samochodu (z wykorzystywanego wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą na wykorzystywany do celów mieszanych, czyli zarówno do działalności, jak i do celów prywatnych). Sam wykup pojazdu z leasingu nie zmienia jego przeznaczenia, więc co do zasady nie należałoby składać aktualizacji informacji VAT-26.

Wykup samochodu z leasingu

Jednak po wykupie samochodu z leasingu zmienia się właściciel samochodu, a pojazd zostaje przerejestrowany. Co za tym idzie - zmienia się numer rejestracyjny wozu oraz jego data nabycia, a te informacje zawarte są w części C formularza VAT-26. Jako datę nabycia, w przypadku samochodu użytkowanego w ramach leasingu, uważa się datę oddania samochodu w używanie. Jako datę nabycia wykupionego samochodu należy podać datę zakupu pojazdu. W takiej sytuacji przepisy podatkowe nie nakazują aktualizacji informacji zawartych na druku VAT-26, jednak wg Krajowej Informacji Podatkowej konieczne jest ponowne zgłoszenie tego samochodu do urzędu skarbowego, uwzględniając zmieniony numer rejestracyjny oraz datę nabycia samochodu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów