Poradnik Przedsiębiorcy

Wykup samochodu z leasingu w celu odsprzedaży a odliczenie VAT

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, coraz częściej decydując się na zakup samochodu, korzystają z obcego źródła finansowania, jakim jest leasing operacyjny. W związku z tym, po zakończeniu umowy leasingowej, mogą wykupić samochód na bardzo atrakcyjnych warunkach. Samochód poleasingowy można wykupić na potrzeby własnej działalności w celu jego dalszego użytkowania, jak i w celu jego dalszej odsprzedaży.

Wykup samochodu z leasingu a prawo odliczenia VAT

Dokonując wykupu samochodu z leasingu po zakończeniu umowy na potrzeby działalności gospodarczej, przedsiębiorca, będąc czynnym podatnikiem VAT, może odliczyć podatek VAT z faktury wykupu w zależności od rodzaju samochodu:

  • jeżeli samochód ciężarowy powyżej 3,5 tony (lub inny z wymienionych w ustawie wyjątków, jak van z jednym rzędem siedzeń), można odliczyć 100% podatku VAT,

  • jeżeli jest to samochód osobowy, wówczas odliczyć można tylko 50% podatku VAT (art. 86a ust.1 ustawy o VAT).

Żeby podatnik mógł odliczyć podatek VAT w 100% z wykupu osobowego samochodu poleasingowego, wówczas musiałby spełnić określone warunki:

  • wykorzystywać pojazd tylko do działalności gospodarczej,

  • złożyć do urzędu skarbowego informację VAT -26,

  • prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu wraz ze wskazaniem stanów licznika,

  • sporządzić regulamin użytkowania pojazdu w firmie.

Co do zasady, przy wykupie poleasingowego samochodu w celu jego odsprzedaży podatnik również będzie mógł odliczyć tylko 50% VAT w przypadku pojazdu osobowego. Nie ma tutaj znaczenia fakt czy samochód poleasingowy został wykupiony, aby służyć dalej prowadzonej działalności czy do jego odsprzedaży. Na gruncie przepisów ustawy o VAT wykup samochodu z leasingu nie różni się od zakupu samochodu.

Ważne!

W przypadku gdy odsprzedaż pojazdów jest przedmiotem działalności przedsiębiorcy, wówczas przy wykupie poleasingowego samochodu osobowego wyjątkowo można odliczyć podatek VAT w 100% bez spełnienia dodatkowych warunków.

Sprzedaż samochodu poleasingowego a podatek VAT

Przedsiębiorca, wykupując samochód po zakończeniu umowy leasingu na firmę, może zdecydować o jego sprzedaży i nie wprowadzać do majątku firmowego jako środek trwały.

W związku z przeznaczeniem samochodu poleasingowego do sprzedaży należy mieć na uwadze, że transakcja ta jest opodatkowana VAT. Sprzedaż jest wówczas traktowana jak odpłatna dostawa towarów i usług i należy ją opodatkować 23% stawką VAT.

Uwaga!

Sprzedaż poleasingowego samochodu opodatkowana jest według stawki 23%, niezależnie od tego czy podatnikowi przy wykupie przysługiwało prawo do odliczenia VAT w całości czy części.

Wydawać się może, że podatnik jest w tym wypadku stratny. Wynika to z faktu, iż jeśli użytkował w ramach umowy leasingu samochód osobowy, przy jego wykupie mógł odliczyć 50% VAT, natomiast przy sprzedaży musi naliczyć cały VAT.

Nie do końca tak jest, że cały VAT przepada. Można odzyskać nawet pełne 50% nieodliczonego VAT od faktury wykupu w związku ze sprzedażą samochodu poleasingowego. Ma tutaj zastosowanie art. 90b ustawy o VAT, który przewiduje możliwość zwiększenia kwoty odliczenia VAT, z tym że należy go wyliczyć proporcjonalnie na pozostały okres korekty, która wynosi:

  • 12 miesięcy, jeśli wartość początkowa samochodu nie przekracza kwoty 15.000 zł.

  • 60 miesięcy, jeśli wartość początkowa samochodu przekracza kwoty 15.000 zł.