0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wykup samochodu z leasingu o niskiej wartości

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Chciałabym się dowiedzieć, jak mam rozliczyć wykup samochodu z leasingu o niskiej wartości? Faktura jest na kwotę niższą niż 1 000 zł. Samochód jest osobowy i będzie dalej użytkowany w firmie.

Ewelina, Gniezno

 

W przypadku, gdy ma Pani do czynienia z tzw. niskocennym środkiem trwałym, czyli o wartości nieprzekraczającej 3 500 zł, może Pani:

  • zaliczyć samochód do środków trwałych - z jednorazowym odpisem amortyzacyjnym (lub według właściwej stawki),

  • nie zaliczać samochodu do środków trwałych - wydatek poniesiony na jego nabycie  zaliczyć bezpośrednio do kosztów podatkowych w miesiącu jego zakupu (jako Pozostałe wydatki - kolumna 13 KPiR), jednak w tym przypadku musiałaby Pani prowadzić dodatkowo ewidencję przebiegu pojazdów dla celów PIT i rozliczać koszty na podstawie limitu z kilometrówki.

Jeśli jednak nie chce Pani prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu (tzw. kilometrówki) w celu rozliczania kosztów związanych z samochodem wykupionym z leasingu, najlepszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie samochodu do ewidencji środków trwałych i zastosowanie jednorazowej amortyzacji w miesiącu przyjęcia go do ewidencji.

Ustawa o podatku dochodowym stanowi, że amortyzacji podlegają środki trwałe:

  • stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania,

  • o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok,

  • wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów