0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obsługa przedsiębiorców - obowiązek podatkowy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prawna i biurowa obsługa przedsiębiorców - obowiązek podatkowy 2014

Obowiązek podatkowy w VAT przy stałej prawnej oraz biurowej obsłudze przedsiębiorców od początku 2014 r. powstaje w chwili wystawienia faktury. Zasada ta wynika z art. 19a ust. 5 pkt. 4b ustawy o VAT. Natomiast co istotne, nie powstanie on w chwili otrzymania przez podatnika zaliczki bądź jakiejkolwiek przedpłaty, raty itp. Nie ma również obowiązku sporządzania na tę okoliczność faktur zaliczkowych.

Zgodnie z art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT fakturę z tytułu świadczenia usług stałej obsługi biurowej oraz prawnej należy wystawić - w przypadku wskazania terminu płatności - nie później niż z upływem terminu płatności.

Z kolei zgodnie z art. 106i ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT fakturę z tytułu świadczenia usług stałej obsługi przedsiębiorców w omawianym zakresie należy wystawić nie wcześniej niż na 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi – w przypadku, gdy nie wskazano okresu rozliczeniowego.

Termin "nie wcześniej niż za 30 dni przed" zawarty w art. 106i ust. 8 ustawy o VAT nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, które wymieniono w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4 (m.in. usługi telekomunikacyjne, usługi ciągłe, stała obsługa prawna i biurowa czy dostawa energii), jeśli na fakturze wskazano okres rozliczeniowy, którego dotyczy.

Obsługa przedsiębiorców - pozostałe usługi

Moment powstania obowiązku podatkowego na gruncie podatku VAT w 2014 roku w przypadku pozostałych usług związanych ze stałą obsługą przedsiębiorców (usługi reklamowe, księgowe itp.), uzależniony jest od chwili wykonania usługi – zgodnie z art. 19a ust. 1-3 ustawy.

Oznacza to, iż:

  • w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę (art. 19a ust. 2 ),
  • usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi (art. 19a ust. 3),
  • usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi (art. 19a ust. 3).

W przypadku "pozostałych usług" obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT powstanie także w sytuacji, gdy podatnik przed wydaniem towaru lub przed wykonaniem usługi otrzyma przedpłatę, zaliczkę bądź zadatek w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów