Poradnik Przedsiębiorcy

Remanent końcowy co powinno być w nim zawarte?

Przygotowuję się do sporządzenia spisu z natury (remanentu końcowego i początkowego). Nie do końca wiem, jak to zrobić. Moja firma zajmuje się sprzedażą drewna na opał. Czy remanent powinien uwzględniać tylko zakupiony towar czy również zakupiony sprzęt, faktury za telefon, internet?

Tadeusz, Warszawa

 

Spisu z natury dokonuje się na specjalnie przygotowanym do tego arkuszu. W remanencie ujmuje się towary handlowe, materiały podstawowe, półwyroby i wyroby gotowe. Remanent nie zawiera natomiast produktów zakupionych typowo na potrzeby firmy, czyli: zakupu środków trwałych, zakupu wyposażenia czy wydatków na media.

Zarówno remanent początkowy, jak i końcowy muszą się znaleźć w kolumnie 15 księgi przychodów i rozchodów. Ich wartość będzie brana pod uwagę w podsumowaniu rocznym czyli podczas generowania zeznania rocznego. W przypadku, kiedy wartość remanentu początkowego przewyższa wartość końcowego, powstała różnica będzie pomniejszać dochód do opodatkowania. W przeciwnym wypadku - różnica powiększy kwotę dochodu.Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy przedsiębiorców, którzy sporządzili remanent na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się remanent końcowy sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.