Poradnik Przedsiębiorcy

Remanent końcowy co powinno być w nim zawarte?

Przygotowuję się do sporządzenia spisu z natury (remanentu końcowego i początkowego). Nie do końca wiem, jak to zrobić. Moja firma zajmuje się sprzedażą drewna na opał. Czy w remanencie mam uwzględnić tylko zakupiony towar czy również zakupiony sprzęt, faktury za telefon, internet?

Tadeusz, Warszawa

 

Spisu z natury dokonuje się na specjalnie przygotowanym do tego arkuszu. W remanencie ujmuje się towary handlowe, materiały podstawowe, półwyroby i wyroby gotowe. W spisie z natury nie ujmuje się produktów zakupionych typowo na potrzeby firmy, czyli: zakupu środków trwałych, zakupu wyposażenia czy wydatków na media.

Zarówno remanent początkowy, jak i końcowy muszą się znaleźć w kolumnie 15 księgi przychodów i rozchodów. Ich wartość będzie brana pod uwagę w podsumowaniu rocznym. W przypadku, kiedy wartość remanentu początkowego przewyższa wartość końcowego, powstała różnica będzie pomniejszać dochód do opodatkowania. W przeciwnym wypadku - różnica powiększy kwotę dochodu.