Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Zawieszenie działalności gospodarczej a VAT UE

Gdy dana osoba chce zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej, musi przede wszystkim nie zatrudniać żadnych pracowników. Zawieszenie działalności gospodarczej może trwać najdłużej 24 miesiące.

Zawieszenie działalności gospodarczej generuje po stronie przedsiębiorcy określone prawa i obowiązki:

  • wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  • przyjmowanie należności lub regulowanie zobowiązań powstałego przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  • zbywanie własnych środków trwałych i wyposażenia,
  • uczestnictwo w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
  • osiąganie przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
  • poddanie się kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą,
  • wykonywanie wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa.

Oprócz tego przedsiębiorcy w czasie zawieszenia działalności gospodarczej nie muszą składać deklaracji VAT za okresy rozliczeniowe, które dotyczą okresu zawieszenia. Jednak w przypadku, gdy przedsiębiorca dokona zakupu towarów i usług w UE, które może wykorzystać po wznowieniu działalności, może dokonać rejestracji dla czynności wewnątrzwspólnotowych VAT UE. Obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego VAT UE mają podatnicy VAT, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Podatnik VAT UE musi składać deklaracje podsumowujące tylko za miesiące w których powstał obowiązek podatkowy. Co do zasady nie ma on obowiązku składania deklaracji podatkowych za okresy rozliczeniowe, których zawieszenie dotyczy. Tak wynika z art. 99 ust. 7a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054).