0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie działalności gospodarczej a VAT UE

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Gdy dana osoba chce zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej, musi przede wszystkim nie zatrudniać żadnych pracowników. Zawieszenie działalności gospodarczej może trwać od 30 dni do 24 miesięcy.

Zawieszenie działalności gospodarczej generuje po stronie przedsiębiorcy określone prawa i obowiązki:

  • wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  • przyjmowanie należności lub regulowanie zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  • zbywanie własnych środków trwałych i wyposażenia,
  • uczestnictwo w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
  • osiąganie przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
  • poddanie się kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą,
  • wykonywanie wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa.

Oprócz tego przedsiębiorcy w czasie zawieszenia działalności gospodarczej nie muszą składać deklaracji VAT za okresy rozliczeniowe, które dotyczą okresu zawieszenia. Jednak w przypadku, gdy przedsiębiorca dokona zakupu towarów i usług w UE, musi dokonać rejestracji dla czynności wewnątrzwspólnotowych VAT UE. Obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego VAT UE mają podatnicy VAT, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Podatnik VAT UE musi składać deklaracje podsumowujące tylko za miesiące w których powstał obowiązek podatkowy. Co do zasady nie ma on obowiązku składania deklaracji podatkowych za okresy rozliczeniowe, których zawieszenie dotyczy pod warunkiem że w okresie tym nie dokonali transakcji wykazywanych na VAT_UE. Tak wynika z art. 99 ust. 7a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów