0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zagraniczna podróż służbowa przedsiębiorcy a dieta

Wielkość tekstu:

Mój główny kontrahent zlecił mi wyjazd służbowy do Hiszpanii. Opłacił mi transport, nocleg i i częściowe wyżywienie. Czy z tytułu wyjazdu służbowego przysługuje mi dieta?

Filip, Warszawa

 

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, dieta nie przysługuje:

  1. za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o których mowa w § 10;
  2. jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.

Natomiast zgodnie z § 7 ust. 4:

Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

  1. śniadanie - 25% diety;
  2. obiad - 50% diety;
  3. kolacja - 25% diety.

Jeżeli kontrahent nie sfinansował wszystkich 3 posiłków, to część diety będzie Pan miał prawo ująć w kosztach. Zapisów dotyczących kosztów podróży służbowej, w tym również diet, dokonuje się na podstawie rozliczenia tych kosztów sporządzonego na dowodzie wewnętrznym, zwanym rozliczeniem podróży służbowej. Do przeliczenia wartości diety na PLN należy zastosować kurs z dnia poprzedzającego rozliczenie delegacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów