0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie terminów przedawnienia – nowy projekt nowelizacji Kodeksu karnego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rząd zaproponował projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który przewiduje zawieszenie biegu terminu przedawnienia karalności oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe.

Zawieszenie terminów przedawnienia - zmiany w Kodeksie karnym

Według brzmienia przepisu art. 15zzr(1) przygotowywanego przez rząd projektu nowelizacji Kodeksu karnego:

„W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w terminie sześciu miesięcy po dniu ich odwołania, nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe”.

Projekt nowelizacji przewiduje również, że do czynów popełnionych oraz kar orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosowane będą przepisy o przedawnieniu w brzmieniu nadanym tą ustawą, chyba że termin przedawnienia już upłynął. Zatem jeżeli dany czyn przedawnił się przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy, nie będzie podlegał ściganiu.

Mogą powstać wątpliwości co do tego, w jakiej dacie nastąpi zawieszenie terminów przedawnienia w odniesieniu do czynów jeszcze nieprzedawnionych: czy w dacie wejścia w życie nowelizacji, czy w dacie rozpoczęcia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego.
Dokument zawierający zaproponowane zmiany trafił do Sejmu 8 stycznia 2021 roku oraz został mu nadany numer druku sejmowego 867. Po zatwierdzeniu projektu może wejść w życie już po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów