0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Tarcza 6.0 skierowana do podpisu prezydenta!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kolejna długo wyczekiwana pomoc dla branż najbardziej poszkodowanych z powodu wybuchu pandemii, czyli Tarcza 6.0, jest coraz bliżej wejścia w życie. W środę przyjęto część poprawek senatu, a także rozszerzono katalog uprawnionych do korzystania ze wsparcia. Kto może liczyć na ulgi i jakie będą warunki ich przyznawania? Szczegóły w artykule!

Tarcza 6.0 uchwalona przez parlament!

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych została przekazana do podpisu przez prezydenta. Przewiduje ona wsparcie w postaci m. in. zwolnienia z opłacania składek ZUS, świadczenia postojowe, mikropożyczkę. Pomoc będzie udzielona głównie firmom działającym w branżach gastronomicznej, weselnej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej i edukacyjnej. Co ważne, katalog uprawnionych do otrzymania wsparcia został rozszerzony z 25 do 35. Wśród nowych kodów PKD pojawiły się branża cateringowa, sprzedawców detalicznych obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedawców wyrobów medycznych w tym ortopedycznych, a także m.in. przewóz autokarowy oraz piloci i przewodnicy wycieczek, przewodnicy i pracownicy muzeów, a także podmioty zajmujące się produkcją i dystrybucją filmów czy nagrań muzycznych.

Dla kogo zwolnienie z ZUS? 

Tarcza 6.0 przewiduje umorzenie składek, które będzie obejmowało należności za okres od 1 do 30 listopada 2020 roku i dotyczyć ma składek na:

 • ubezpieczenia społeczne
 • ubezpieczenie zdrowotne; 
 • Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Aby skorzystać z tej ulgi konieczne jest spełnienie następujących warunków:

 • podmiot powinien posiadać jako główny kod PKD jeden z kodów wymienionych w ustawie;
 • prowadzenie działalności na dzień 30 września, przy czym na 30 czerwca firma powinna być również zgłoszona jako płatnik składek;
 • odnotowano spadek przychodów w listopadzie 2020 roku na poziomie co najmniej 40% w porównaniu do listopada 2019 roku.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek można złożyć do 31 stycznia 2021 roku, przy czym deklaracja rozliczeniowa za listopad powinna zostać przekazana do ostatniego dnia grudnia 2020 roku.

Kody PKD wymienione w Tarczy 6.0 i kwalifikujące do wnioskowania o umorzenie składek: 47.71.Z, 47.81.Z 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59. B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z.

Warunki przyznania świadczenia postojowego 

Jednorazowe świadczenie postojowe ma zostać przyznane mniejszemu gronu niż zwolnienie z ZUS – będzie dotyczyło około 20 branż. Warunkiem uprawniającym do skorzystania z niego jest:

 • prowadzenie działalności na dzień 30 września 2020 roku;
 • posiadanie jako przeważający kod PKD jednego z kodów wymienionych w ustawie;
 • 40-procentowy spadek przychodów w październiku bądź listopadzie 2020 roku w stosunku do przychodów osiągniętych w tych samych miesiącach roku 2019.

Wśród uprawnionych do świadczenia postojowego ustawa wymienia podmioty, które jako przeważający kod PKD wybrały kod: 47.71.Z, 47.81.Z 47.82.Z 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59. B, 86.10.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90., 86.90.D, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.04.Z.

Mikropożyczka dla firm

Część przedsiębiorców może starać się również o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Tarcza 6.0 daje możliwość wnioskowania on takie środki firmom spełniającym następujące kryteria:

 • mieszczą się w pojęciu mikro- i małej firmy (zatrudniające do 9 osób); 
 • prowadziły działalność na dzień 30 września 2020 roku; 
 • odnotowały spadek obrotów w październiku lub listopadzie 2020 roku o co najmniej 40% w porównaniu do analogicznych miesięcy w 2019 roku.

Mikropożyczka nie zostanie udzielona firmom, które 30 września zawiesiły działalność. Po wykazaniu 40% obniżenia przychodów przysługiwać będzie dotacja w wysokości 5000 zł. Jest ona finansowana przez starostę ze środków Funduszu Pracy.

Tarcza 6.0 wymienia podmioty, które mogą starać się o mikropożyczkę, a są to firmy z głównym kodem PKD: 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z,  93.21.Z,  93.29.A,  93.29.B, 93.29.Z,  96.04.Z.

Przedsiębiorcy czekają na wsparcie w tym trudnym dla nich czasie. Dzięki pomocy od państwa wielu z nich może uniknąć zamknięcia czy zawieszenia działalności. Obecnie ustawa została przekazana do podpisu przez prezydenta, zatem Tarcza 6.0 powinna wejść w życie w najbliższym czasie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów