0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przekazywanie odpadów elektronicznie – obowiązek od 1 stycznia 2021 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ze względu na panującą epidemię COVID-19 poza tradycyjną formą papierową obowiązującą do 31 grudnia 2020 roku możliwe stało się przekazywanie odpadów elektronicznie. Od nowego roku ewidencjonowanie odpadów zrealizuje się tylko drogą elektroniczną za pomocą systemu BDO. Sprawdź, jak będzie to wyglądało i czy są dopuszczalne jakieś wyjątki.

Przekazywanie odpadów elektronicznie – kroki postępowania

 1. W celu przekazania odpadów należy zalogować się do systemu BDO i utworzyć kartę przekazania odpadów oraz uzupełnić wszystkie wymagane dane dla danego rodzaju odpadów. Najważniejsze elementy tej karty to:

 • kod;
 • rodzaj;
 • masa odpadu;
 • dane firmy, która odbierze odpady.
 1. Kolejnym krokiem jest przyjęcie karty przekazania odpadów w systemie BDO przez pracownika firmy, który je przetransportuje. Możliwe jest pobranie potwierdzenia tego działania i jego wydruk. Kierowca musi je posiadać w trakcie transportu odpadów, ale nie jest obowiązkowa jego wersja papierowa – wystarczy elektroniczny dostęp do potwierdzenia w BDO.

 1. Po dotarciu do miejsca przekazania odpadów ich odbiorca musi zalogować się do systemu BDO i zatwierdzić zgodność informacji zawartych w karcie przekazania odpadów ze stanem faktycznym. Jeśli dane się nie zgadzają, ma możliwość ich odrzucenia. Na tym etapie przekazywania odpadów elektronicznie dozwolona jest modyfikacja jedynie kodu odpadów oraz ich masa – zgodnie ze wskazówkami przyjmującego.

 1. Gdy wszystkie dane się zgadzają, odbiorca zatwierdza kartę przekazania towarów w systemie BDO, a kierowca oznacza zakończenie zlecenia i następuje prawidłowe ewidencjonowanie odpadów.

Informacje o tym, jak należy prawidłowo tworzyć i uzupełniać karty przekazania odpadów elektronicznie w systemie BDO, zawarte są na stronie: https://bdo.mos.gov.pl.

Przekazywanie odpadów elektronicznie – kiedy jest możliwe zastosowanie wersji papierowej

Dokumentacja papierowa jest dopuszczalna, tylko gdy nastąpi awaria systemu teleinformatycznego, w którym znajduje się Baza BDO i niemożliwe jest przekazywanie odpadów elektronicznie. Jednak w ciągu 30 dni od jej ustania należy przenieść dane do systemu.

Przekazywanie odpadów elektronicznie – za co mogą być nałożone kary i ile wynoszą?

Prowadzenie ewidencji odpadów jest obowiązkowe, zatem niestosowanie jej lub robienie tego nieterminowo lub niezgodnie ze stanem faktycznym jest karane grzywną lub aresztem. Dotyczy to również prowadzenia działalności, która nie posiada koniecznego wpisu do Rejestru BDO. Sytuację, kiedy może zostać nałożona kara grzywny i kara aresztu, przedstawia dokładniej ustawa o odpadach. Wysokość grzywny może wynosić w granicach od 100 złotych do 1 miliona złotych.

Poza wymienionymi wyżej karami możliwe jest również nałożenie kary administracyjnej w formie pieniężnej przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Może ona wynosić od 5 tysięcy do nawet 1 miliona złotych. Działania, które mogą podlegać takiej karze, są następujące:

 • przewóz odpadów bez wygenerowanego potwierdzenia z BDO;

 • prowadzenie działalności bez koniecznego wpisu do Rejestru BDO;

 • klasyfikacja odpadów niebezpiecznych jako odpady mniej niebezpieczne, np. przez rozcieńczanie ich lub mieszanie różnych odpadów ze sobą w celu zmniejszenia stężenia substancji niebezpiecznej.

Podsumowując, od 1 stycznia 2021 roku przekazywanie odpadów elektronicznie stało się obowiązkowe i za nieprzestrzeganie tego przepisu mogą grozić kary. Jednak w przypadku niezależnej od nas awarii systemu BDO możliwe jest tymczasowe posiadanie dokumentacji papierowej. Należy jedynie pamiętać, że po jej ustąpieniu wszystkie informacje trzeba niezwłocznie wprowadzić do rejestru.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów