Poradnik Przedsiębiorcy

Remanent końcowy roku przy braku towarów handlowych w magazynie

Na dzień 31 grudnia nie posiadałem w firmie żadnych towarów handlowych. Czy wobec tego także byłem zobowiązany sporządzić remanent końcowy? Prowadzę uproszczone rozliczenia w formie KPiR.

Karol, Ostrów Wlkp.

 

W § 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR zostało określone, że podatnicy są zobowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury m.in. na dzień 1 stycznia oraz na koniec każdego roku podatkowego. Powinien on objąć towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady. Brak powyższych artykułów na stanie na dzień 31 grudnia nie zwalnia z obowiązku sporządzenia remanentu. Ponieważ będzie on zerowy, wystarczy zamieścić taką notatkę w dokumentacji księgowej.

Ustalenie wartości remanentu początkowego i końcowego jest ważne również ze względu na sporządzenie rozliczenia rocznego. Jeżeli remanent na dzień 1 stycznia różni się od wartości wykazanej na 31 grudnia - będzie to mieć wpływ na wysokość dochodu do opodatkowania.Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

Remanent końcowy w systemie wFirma.pl

 Należy także podkreślić, że nawet jeśli remanent końcowy był "zerowy" to mimo wszystko należy go uwzględnić w KPIR. W celu dodania remanentu końcowego w systemie wfirma.pl należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT » RODZAJ: REMANENT KOŃCOWY. W oknie jako datę należy podać ostatni dzień grudnia oraz podać wartość remanentu.

Remanent końcowy - jak dodać w systemie wfirma.pl

Szczegółowy schemat generowania remanentu został opisany w artykule: Remanenty - jak go wprowadzić w systemie?