0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Deklaracje roczne przy rozliczeniach z pracownikami - obowiązki pracodawcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Koniec roku wiąże się dla pracodawców z koniecznością rozliczenia się z urzędem skarbowym i przekazania odpowiednich deklaracji pracownikom. To, które deklaracje roczne podatkowe należy sporządzić, zależy przede wszystkim od rodzaju umów, na podstawie których zatrudnialiśmy pracowników, oraz w jaki sposób byli oni rozliczani. Sprawdźmy, jakie PITy, czyli deklaracje roczne, przy rozliczeniach z pracownikami są niezbędne.

Deklaracje roczne podatkowe przy rozliczeniach z pracownikami - PIT-11

PIT-11 jest imienną informacją na temat tego, jaki dochód uzyskał pracownik w danym roku, oraz na temat zaliczek pobranych przez płatnika składek (pracodawcę) na podatek dochodowy. Informację tę należy przygotować dla wszystkich zatrudnianych w danym roku pracowników, którzy byli rozliczani na zasadach ogólnych. Przygotowaną e-deklarację należy przekazać do urzędu skarbowego oraz samemu pracownikowi. Warto również sporządzić kopie deklaracji dla siebie i przechowywać ją w dokumentach firmowych. Deklarację PIT - 11 należy przekazać do urzędu skarbowego w formie elektronicznej do dnia 31 stycznia danego roku za rok poprzedni. Deklaracje roczne podatkowe dostarczone do US w formie papierowej, nie zostaną przyjęte przez urząd i rozpatrzone - bez względu na ilość zatrudnianych przez danego pracodawcę pracowników/zleceniobiorców/wykonawców dzieła. 

PIT-4R - rozliczenie pobranych zaliczek na podatek dochodowy pracowników

Z kolei PIT - 4R jest deklaracją, którą przedsiębiorca przekazuje jedynie do urzędu skarbowego. Nie przekazuje tej informacji pracownikom. Rozliczenie PIT - 4R jest informacją zawierającą roczne dane na temat pobranych przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy. Dane dotyczą wszystkich pracowników (zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło), z podziałem na miesiące. Podobnie jak PIT - 11, deklarację PIT - 4R należy przekazać do 31 stycznia do urzędu skarbowego.

Deklaracje podatkowe roczne przy rozliczeniach z pracownikami - PIT-8AR

Jeśli pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia lub umowy o dzieło), a jego miesięczne wynagrodzenie nie przekracza 200 zł, wynagrodzenie powinno być rozliczone na podstawie zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT - 8A). Po zakończeniu roku należy sporządzić rozliczenie roczne w formie PIT - 8AR. Podobnie jak wyżej opisane deklaracje, również PIT - 8AR należy złożyć do końca stycznia danego roku za rok poprzedni.

Deklaracje PIT złożone po terminie

W przypadku gdy przedsiębiorca składa PIT po terminie, powinien być świadom konsekwencji prawnych, jakie niesie za sobą to opóźnienie. Złożenie deklaracji podatkowych rocznych po terminie jest wykroczeniem skarbowym, za które grozi grzywna. Sąd jako odpowiednia jednostka egzekucyjna orzeka czy zostanie przyznana grzywna, a jeżeli tak to w jakiej wysokości. Urzędnik skarbowy o odpowiednich uprawnieniach, również może wymierzy karę podatnikowi w ramach postępowania mandatowego.

W sytuacji, gdy deklaracje podatkowe nie zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w ustalonym odgórnie terminie, przedsiębiorca powinien dołożyć wszelkich starań do tego, żeby nadrobić zwłokę najszybciej jak to tylko możliwe. Istnieje również możliwość, ubiegania się przez przedsiębiorcę o uniknięcie konsekwencji w związku ze spóźnionym terminem złożenia PITów. Do składanych deklaracji przedsiębiorca może dołączyć również pismo wyrażające czynny żal. Wykazana skrucha pracodawcy, może uchronić go przed otrzymaniem kary w postaci grzywny, natomiast istotnym jest pamiętać, iż czynny żal zostanie rozpatrzony tylko w przypadku gdy Urząd Skarbowy nie zdarzył jeszcze wykryć popełnionego wykroczenia.

Deklaracje podatkowe w systemie wFirma.pl

System wFirma.pl, oferujący kompleksową obsługę małych i średnich firm od strony księgowej oraz kadrowo-płacowej, umożliwia m.in. szybkie i intuicyjne generowanie deklaracji podatkowych.

Z poziomu KADRY » DEKLARACJE » ROCZNE można wygenerować deklarację PIT 11 za wszystkich pracowników, którzy osiągnęli dochód w danym roku, a następnie, po wybraniu z listy rozwijanej kogo dotyczyć mają deklaracje podatkowe, wystarczy kliknąć ZAPISZ.

deklaracje roczne

W celu sporządzenia PIT 4R i 8 AR należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ.  Więcej na ten temat można znaleźć w opracowaniu: Zeznania roczne związane z zatrudnianiem pracownika.

Deklaracje roczne PIT-4R i PIT-8AR

Wszystkie deklaracje roczne za pracowników można wysłać bezpośrednio z wFirma.pl do urzędu skarbowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów