0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zestawienia miesięczne w KPiR

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych na podstawie księgi przychodów i rozchodów jest w Polsce najczęstszym sposobem rozliczania się z urzędem skarbowym. Sporo przedsiębiorców decyduje się na samodzielne prowadzenie księgowości przy tej formie opodatkowania. Często pojawiają się wątpliwości, jak prawidłowo księgować sprzedaż, a mianowicie - czy można to zrobić jednym zbiorczym zapisem.

Zestawienia miesięczne w sprzedaży zwolnionej

Zasady dokonywania zapisów w KPiR określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z § 21 ust. 1 i 2 taka możliwość jest dopuszczalna, należy jednak prowadzić oddzielną ewidencję sprzedaży. Taki rejestr powinien mieć formę książeczki-broszury, karty muszą być ponumerowane, a także zawierać co najmniej takie dane jak: numer kolejny wpisu, datę uzyskania przychodu nieudokumentowanego fakturami oraz kwotę tego przychodu. Jeżeli taka ewidencja jest prowadzona w przedsiębiorstwie, księgowania w KPiR można dokonać w jednej pozycji na jej podstawie, w łącznej kwocie przychodów raz na koniec każdego miesiąca. Art. 109 ustawy o podatku od towarów i usług, który odnosi się również do ewidencjonowania sprzedaży zwolnionej z VAT, reguluje jak ewidencja powinna wyglądać oraz jakie informacje ma obowiązek zawierać.

Zestawienia miesięczne w podatku VAT

W przypadku podatników podatku od towarów i usług, którzy na rzecz tego podatku prowadzą odrębną i obowiązkową ewidencję sprzedaży, zapisów dotyczących przychodów w księdze przychodów i rozchodów mogą także dokonywać na koniec miesiąca. Wartości ujmuje się łączną kwotą wynikającą z miesięcznego zestawienia sporządzonego na podstawie danych z tej ewidencji. Zestawienie powinno zawierać datę, numer kolejny zestawienia, sumę przychodów ze sprzedaży pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług oraz o wartość towarów i usług niestanowiącą przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym i powiększoną o przychody nieobjęte obowiązkiem ewidencjonowania dla celów podatku od towarów i usług.

Wpis na podstawie łącznego raportu okresowego z kasy fiskalnej

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Jeżeli przedsiębiorca ewidencjonuje sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej, to na podstawie Rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2013 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, również przysługuje prawo do księgowania sprzedaży na podstawie raportów miesięcznych. Wynika to z § 20 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia PKPiR. Wartości raportów muszą być jednak pomniejszone o kwoty, które mają wpływ na wysokość przychodu. Takie sytuacje występują np. z tytułu zwrotu towaru przez klienta. Wydany kupującemu paragon jest ujęty w raporcie dobowym, więc w przypadku zwrotu należy tę kwotę skorygować. Korygowanie sprzedaży nabitej na kasę fiskalną, powinno być prowadzone w oddzielnej ewidencji. Ważne jest również, że w przypadku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej, faktury wystawione na podstawie paragonu fiskalnego, nie podlegają wprowadzeniu do ewidencji podatku VAT oraz do księgi przychodów i rozchodów, ponieważ spowodowałoby to podwójne wykazanie takiej sprzedaży. Do kopii faktury wystawionej na podstawie paragonu, należy trwale dołączyć wystawiony paragon.

Możliwość wprowadzania zestawień miesięcznych do księgi przychodów i rozchodów jest sporym ułatwieniem zarówno dla przedsiębiorców, którzy sami prowadzą księgowość swojej firmy, jak również dla biur rachunkowych. Wprowadzanie zestawienia miesięcznego wiąże się z oszczędnością czasu jaki trzeba byłoby poświęcić na księgowanie sprzedaży z każdego dnia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów