Poradnik Przedsiębiorcy

Księgowanie faktury na przełomie roku

Proszę o pomoc w poprawnym zaksięgowaniu faktury, która została wystawiona przez Pocztę Polską 7 stycznia 2015 roku. Sprzedaż nastąpiła 31 grudnia 2014, a fakturę otrzymałam dopiero 12 stycznia 2015 r.

Czy w KPiR powinnam wykazać fakturę pod datą wystawienia faktury czy datą sprzedaży?

Beata, Łabiszyn

 

Księgowanie faktury na przełomie roku w KPiR zależy od przyjętej przez Panią metody rozliczania kosztów. Jeżeli rozlicza się Pani według metody kasowej, wydatek w KPiR należy ująć w dacie jego poniesienia, czyli co do zasady w dacie wystawienia faktury. Natomiast, jeżeli wybrała Pani metodę memoriałową - koszt pośredni należy ująć w roku podatkowym, którego dotyczy.

Jeżeli chodzi o odliczenie podatku VAT, takie prawo powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy po stronie sprzedawcy - jednak nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano fakturę lub w jednym z dwóch kolejnych. Co za tym idzie, jeżeli otrzymała Pani fakturę w styczniu, prawo do odliczenia VAT powstaje również w styczniu.