Poradnik Przedsiębiorcy

Faktura za usługę hotelową krajową i zagraniczną w KPiR

Proszę o informację w jaki sposób należy księgować faktury za hotele krajowe a jak za zagraniczne? Prowadzę KPiR i jestem na VAT i moje wątpliwości budzi fakt czy faktura za usługę hotelową może stanowić koszt podatkowy?

Jakub, Poznań

 

Co najważniejsze wydatki za nocleg mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych, jeżeli zostały poniesione w celu uzyskania przychodów lub zabezpieczenia bądź zachowania źródła tych przychodów i są odpowiednio udokumentowane (fakturą lub rachunkiem).

Faktura za usługę hotelową a import usług

Wydatek dotyczący zakupu usługi hotelowej, który spełnia definicję kosztu uzyskania przychodu, należy zewidencjonować w kolumnie 13 KPiR - pozostałe wydatki. Podatnik nie ma jednak prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż według art. 88 ust. 1 pkt. 4 ustawy o VAT usługi hotelowe zostały wyłączone z tej możliwości - podobnie jak usługi gastronomiczne. Stąd faktura za usługę hotelową powinna zostać ujęta w KPiR w wartości brutto. Przy fakturach za hotel za granicą również należy postąpić podobnie. Należy natomiast pamiętać, że w celu przeliczenia kwoty na PLN trzeba zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Faktura za usługę hotelową od zagranicznego kontrahenta stanowi import usług. Zgodnie z art. 28e ustawy o VAT, usługi związane z nieruchomościami podlegają opodatkowaniu w miejscu położenia nieruchomości. Oznacza to, że rozliczając taką fakturę dla nabywcy jest to zwykły zakup bez VAT.

Jak zaksięgować fakturę za usługę hotelową w wfirma.pl?

W celu zaksięgowania faktury w systemie wfirma.pl należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (bez VAT) » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. W przypadku faktury w walucie obcej w podzakładce ZAAWANSOWANE można wybrać walutę w jakiej wystawiona została faktura. Wartość brutto z faktury należy wprowadzić w polu RAZEM.

Faktura za usługę hotelową - jak księgować?

Tak zaksięgowana faktura za usługę hotelową zostanie automatycznie ujęta w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki w przeliczeniu na złotówki.