Poradnik Przedsiębiorcy

Faktura za usługę hotelową krajową i zagraniczną w KPiR

Proszę o informację w jaki sposób należy księgować faktury za hotele krajowe a jak za zagraniczne? Prowadzę KPiR i jestem na VAT i moje wątpliwości budzi fakt czy faktura za usługę hotelową może stanowić koszt podatkowy?

Jakub, Poznań

 

Po pierwsze wydatki za nocleg mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych, jeżeli zostały poniesione w celu uzyskania przychodów lub zabezpieczenia bądź zachowania źródła tych przychodów i są odpowiednio udokumentowane (fakturą lub rachunkiem). Wydatek należy zewidencjonować w kolumnie 13 KPiR - pozostałe wydatki. Podatnik nie ma jednak prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż według przepisów ustawy o VAT usługi hotelowe zostały wyłączone z tej możliwości - podobnie jak usługi gastronomiczne. Stąd faktura za usługę hotelową powinna zostać ujęta w KPiR w wartości brutto.

Przy fakturach za hotel za granicą również należy postąpić podobnie. Należy natomiast pamiętać, że w celu przeliczenia kwoty na PLN trzeba zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

W celu zaksięgowania faktury w systemie wfirma.pl należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (bez VAT) » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. W przypadku faktury w walucie obcej w podzakładce ZAAWANSOWANE można wybrać walutę w jakiej wystawiona została faktura. Wartość brutto z faktury należy wprowadzić w polu RAZEM.

Faktura za usługę hotelową - jak księgować?

Tak zaksięgowana faktura za usługę hotelową zostanie automatycznie ujęta w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki w przeliczeniu na złotówki.