Poradnik Przedsiębiorcy

Faktura za usługę hotelową w KPiR

Proszę o informację w jaki sposób należy księgować faktury za hotele krajowe a jak za zagraniczne? Prowadzę KPiR i jestem na VAT i moje wątpliwości budzi fakt czy faktura za usługę hotelową może stanowić koszt podatkowy?

Jakub, Poznań

 

Po pierwsze wydatki za nocleg mogą zostać zaliczone w poczet kosztów podatkowych, jeżeli zostały poniesione w celu uzyskania przychodów lub zabezpieczenia bądź zachowania źródła tych przychodów i są odpowiednio udokumentowane (fakturą, rachunkiem). Wydatek należy zewidencjonować w kolumnie 13 KPiR - pozostałe wydatki. Nie istnieje jednak prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż według przepisów ustawy o VAT usługi hotelowe zostały wyłączone z tej możliwości - podobnie jak usługi gastronomiczne. Stąd faktura za usługę hotelową powinna zostać ujęta w KPiR w wartości brutto.

Przy fakturach za hotel za granicą również należy postąpić podobnie. Przypominam jednak, że w celu przeliczenia kwoty na złotówki trzeba zastosować kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.