0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak rozliczyć zakup firmowego gruntu w KPiR?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jesteś przedsiębiorcą i zastanawiasz się nad wybudowaniem nowej siedziby lub rozbudową posiadanych lokali? Z prawnego punktu widzenia nic nie stoi na przeszkodzie. Z praktycznej perspektywy musisz dysponować gruntem. Jeśli posiadasz grunt, pozostaje zastanowić się, jak jego zakup rozliczyć podatkowo. Sprawdź, jak rozliczyć zakup firmowego gruntu!

Grunt w firmie jako środek trwały

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) jasno wskazuje, że do grupy 0 zaliczane są grunty. Oznacza to, że z całą pewnością można uznać je za środek trwały w firmie. Przy czym podatnik powinien pamiętać, że za środek trwały można uznać ten składnik majątku, który:

  • stanowi własność lub współwłasność podatnika,
  • był nabyty lub wytworzony we własnym zakresie,
  • jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania,
  • jego przewidywany okres używania w firmie dłuższy niż rok,
  • jest wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddanym do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych do środków trwałych należą w szczególności:

  • nieruchomości ( w tym grunty),
  • maszyny,
  • środki transportu,
  • urządzenia.

Sprawę gruntów doprecyzowuje Kodeks cywilny. W art. 46. czytamy:

Art. 46. § 1 ustawa Kodeks Cywilny:

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Co ważne, grunty stanowiące odrębny przedmiot własności powinny być traktowane jako samodzielna nieruchomość.

Zakup firmowego gruntu - rozliczenie

Przedsiębiorca musi wykazać posiadane grunty w ewidencji środków trwałych. W tym celu należy ustalić ich wartość początkową. W przypadku zakupu będzie to cena nabycia (cena należna sprzedawcy powiększona o ewentualne koszty zakupu - odsetki od kredytu, opłaty notarialne itp.). Jeżeli grunt został nabyty w drodze darowizny lub spadku, wartość początkową określa się w oparciu na wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Ważne!

Po przyjęciu gruntu do używania odsetki od kredytu inwestycyjnego będą rozliczane bezpośrednio w kosztach.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 22c pkt. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość za zakup firmowego gruntu nie będzie podlegała amortyzacji. W związku z tym nabycie gruntu pod zabudowę nie będzie stanowiło dla przedsiębiorcy kosztu uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne. Wydatki na jego nabycie będą kosztami podatkowymi dopiero w razie jego odpłatnego zbycia zgodnie art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów