0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiana stawki podatku a zaliczka i zeznanie roczne dla przedsiębiorców

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ostatnich miesiącach zaszło wiele zmian podatkowych. Część z nich jest pozytywna – ma ułatwić prowadzenie biznesu w Polsce, inne nakładają na osoby prowadzące działalności gospodarcze dodatkowe obowiązki. Ocenę nowych regulacji prawnych i ich wpływ na życie przedsiębiorców pozostawiamy samym przedsiębiorcom, my natomiast zajmiemy się omówieniem skutków tych zmian. W niniejszym artykule przedstawimy jaki wpływ ma zmiana stawki podatku z 18% na 17% dla pierwszej skali podatkowej w kontekście ustalania wysokości zaliczek na podatek dochodowy i sporządzania zeznania rocznego dla przedsiębiorców za 2020 rok.

Zmiana stawki podatku – pierwszy próg podatkowy

Nowa niższa stawka podatkowa dla osób osiągających dochody opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej obowiązuje od 1 października na podstawie Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Niższa niż dotychczas, 17-procentowa stawka podatku odnosi się jedynie do dochodów z pierwszego progu podatkowego, stawka podatku przyporządkowana dochodom z drugiego progu pozostaje bez zmian. 

Zaliczka na PIT i zeznanie roczne za 2020 rok dla przedsiębiorców stosujących skalę podatkową

Zaliczki na podatek dochodowy w działalności gospodarczej po wprowadzonych zmianach w 2020 roku należy liczyć przy zastosowaniu stawki 17%. W terminie do 30 kwietnia 2021 r. przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej mają obowiązek dostarczyć do urzędu skarbowego zeznanie roczne PIT-36 wraz z załącznikiem PIT-36/B.

W konsekwencji po wprowadzeniu zmian, w rozliczeniu rocznym za 2020 rok obowiązuje następująca skala podatkowa: 

Podstawa obliczenia podatku

Podatek za 2020 r. wynosi

Do 85 528 zł

17% minus kwota zmniejszająca podatek

Ponad 85 528 zł

14 539,76 zł + 32% od nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek

Zmiana stawki podatku wpływa także na zmianę kwoty zmniejszającej podatek, uzależnionej od wysokości osiąganych dochodów. 

Wysokość kwoty zmniejszającej podatek za 2019 rok wynosi:

Dochód

Kwota zmniejszająca podatek

Do 8000 zł

 1 360 zł

8001 – 13 000

1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku - 8 000 zł) / 5000 zł

13 001 – 85 528

525,12 zł

85 529 – 127 000

525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) / 41 472 zł

127 001 i więcej

Nie przysługuje

Składając zeznanie roczne za 2020 rok, należy zatem pamiętać o zastosowaniu niższej stawki podatkowej w wysokości 17% w odniesieniu do dochodów z pierwszego progu podatkowego, czyli do 85 528 zł. Dla dochodów z drugiego progu podatkowego ponad należy wykorzystać wzór 14 539,76 zł + 32% od nadwyżki ponad 85 528 zł. Pamiętajmy także o zmianie wysokości kwoty wolnej od podatku (odpowiednie kwoty uwzględnione w tabelce powyżej). 

Zmiana stawki podatku nie ma natomiast wpływu na przysługujące podatnikom odliczenia, ulgi i inne preferencje. W dalszym ciągu na takich samych zasadach jak dotychczas osoby prowadzące działalność gospodarczą rozliczające się na zasadach ogólnych według skali podatkowej odliczają zapłacone w danym roku składki społeczne i zdrowotne od dochodu/podatku czy stosują ulgi podatkowe, jak np. ulgę na dzieci, rehabilitacyjną, na internet oraz inne preferencje – wspólne rozliczenie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów