0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych – warunki odliczania

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Strata w działalności może wystąpić z bardzo różnych przyczyn – nie tylko w wyniku złych inwestycji, ale również zdarzeń losowych, takich jak zalanie magazynu. Na gruncie podatkowym, od tego, z jakiego powodu powstała, ważniejsze jest to, kiedy miała ona miejsce. W wyniku zmian, które weszły w życie w roku 2019, rozliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych może być dla niektórych przedsiębiorców niejasne. O tym, jak to zrobić, piszemy w poniższym artykule.

Strata podatkowa – czym jest i kiedy można ją odliczyć?

Strata występuje wówczas, gdy na koniec danego roku podatkowego koszty z danego źródła przewyższają płynące z niego przychody. Taką sytuację ujmuje się w rozliczeniu rocznym w szczególny sposób. Ustala się ją w ramach danego źródła przychodów i określa, biorąc pod uwagę całość kosztów poniesionych w związku z tym źródłem. Odliczenie straty możliwe jest w roku podatkowym, w którym miał miejsce dochód do opodatkowania z tego samego źródła.

Nowe przepisy dotyczące rozliczania strat

W 2019 r. zmienił się sposób rozliczania straty w działalności. Przed wprowadzeniem zmian dochód uzyskany ze źródła przychodów, w którym zanotowano stratę, można było obniżyć do maksymalnie 50% kwoty tej straty z pięciu wcześniejszych lat (każdego z osobna).

Obecnie natomiast jednorazowo stratę do 5 mln zł można rozliczyć dużo szybciej niż w latach poprzednich. Jak można przeczytać w art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

„O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

  1. obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo

  2. obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty”.

Nowelizacja przepisów nie dotknęła natomiast kwestii czasu, w którym można rozliczyć stratę w działalności. Nadal jest to 5 lat na rozliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych. Mimo to można stwierdzić, że nowe przepisy dają przedsiębiorcom większą swobodę, ponieważ teraz pełna kwota straty zanotowanej w ciągu jednego roku może zostać rozliczona, o ile nie przekracza 5 mln zł. Możliwe jest również rozkładanie odliczenia strat z poprzednich lat na dowolne kwoty.

Rozliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych – jak wykonać?

W związku z powyższym straty wykazane w roku 2018 oraz latach wcześniejszych rozliczać w latach 2019–2023 r. należy wyłącznie według starych zasad, czyli z limitem 50% ich wartości. Z kolei strata, która nastąpiła w roku podatkowym 2019 w latach 2020–2024 będzie rozliczana już według nowych zasad.

Aby odliczyć od dochodu stratę podatkową w deklaracji podatkowej za 2020 rok, w przypadku PIT-36 (rozliczenie na zasadach ogólnych) wybraną kwotę straty z poprzednich lat należy wpisać w części F, na stronie trzeciej, w polu nr 186. Z kolei w deklaracji PIT-36L (rozliczenie poprzez podatek liniowy) będzie to strona druga część E oraz pole nr 34. W obu przypadkach należy podać kwotę oraz źródło wykazywanej straty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów