0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany w zgłoszeniach do ZUS – nowe dane w ZUA i ZZA

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgłaszanie pracowników do ZUS jest jednym z kluczowych obowiązków pracodawców. Od maja 2021 roku na drukach ZUS ZUA i ZZA konieczne będzie podawanie nowych informacji. Jakie dokładnie czekają nas zmiany w zgłoszeniach do ZUS? Przeczytaj!

Zgłaszanie pracowników do ZUS – jakie dane podajemy obecnie? 

Deklaracja ZUS ZUA służy zgłoszeniu pracownika do ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnego. Deklaracja ZUS ZZA dotyczy rejestracji wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego. Obecnie w formularzach zgłoszeniowych należy uzupełnić takie dane jak: 

  • imię i nazwisko; 
  • data urodzenia;
  • numer identyfikacyjny (PESEL/NIP) / numer i seria dokumentu tożsamości;
  • obywatelstwo; 
  • płeć;
  • adres zameldowania i zamieszkania (jeśli jest inny niż zameldowania);
  • stopień niepełnosprawności; 
  • prawo do emerytury bądź renty;
  • kod tytułu ubezpieczenia.

Należy tu podać również dzień objęcia ubezpieczeniami, który powinien być taki sam jak termin rozpoczęcia pracy.

Jakie zmiany w zgłoszeniach do ZUS zostaną wprowadzone w 2021 roku?

W art. 10 Ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Tarcza antykryzysowa 3.0) czytamy, jakie dane powinny obowiązkowo pojawić się w formularzach ZUS. Wśród nich pojawia się nowy zapis dotyczący wykonywanego zawodu. Przepis ten wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, co oznacza że zmiany w zgłoszeniach do ZUS będą obowiązywały od 16 maja 2021 roku.

Gdzie zasięgnąć informacji o wykonywanym przez pracownika zawodzie?

Dane dotyczące wykonywanego zawodu można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 roku zmieniającym ww. rozporządzenie.

Obecnie nie ma jeszcze nowych wzorów deklaracji zgłoszeniowych, jednak można przypuszczać, że w dokumencie ZUA i ZZA konieczne będzie podawanie kodu zawodu wykonywanego przez pracownika.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwiększa liczbę danych, jakie należy przekazywać podczas zgłoszenia pracownika. Wspomniane zmiany w zgłoszeniach do ZUS mają służyć głównie celom statystycznym, ale także analizom powodów nieobecności chorobowych w danej grupie zawodowej. Przydadzą się również do weryfikacji, które zawody są częściej wybierane i jakich pracowników na rynku pracy brakuje.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów