0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłacanie składek ZUS przy zawieszeniu działalności będzie obowiązkowe!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sytuacja polskich przedsiębiorców jest bardzo trudna. Niestety wielu z nich zawiesza swoje działalności, ponieważ nie mają zleceń i nie osiągają przychodu. Dzięki temu nie opłacają oni za ten okres składek ZUS przy zawieszeniu działalności. Rząd jednak szykuje w tym zakresie pewną zmianę.

ZUS przy zawieszeniu działalności – obecnie

Aktualnie można zawiesić działalność gospodarczą prowadzoną w ramach spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, z o.o., co oznacza przerwę w prowadzonej działalności gospodarczej. Spółki chcące zawiesić działalność muszą jednak ten fakt zgłosić do KRS-u. Mogą ją zawiesić: z dowolnego powodu, jeśli nie zatrudniają pracowników, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 24 miesiące.

W obecnym stanie prawnym z zawieszeniem wiąże się brak obowiązku odprowadzania składek ZUS. Natomiast w okresie zawieszenia działalności spółka nie może prowadzić działalności gospodarczej i uzyskiwać przychodów. Może jednak wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów oraz przyjmować należności powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Opłacanie składek ZUS przy zawieszeniu działalności  zmiany

Zgodne z projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 stycznia 2021 roku w przypadku wspólników spółki z o.o., jawnej, partnerskiej, komandytowej nastąpi zmiana zasad opłacania składek ZUS przy zawieszeniu działalności.

Zgodnie z nią wspólnicy spółek będą mieli obowiązek odprowadzania składek ZUS bez względu na to, czy działalność spółki będzie faktycznie prowadzona. Oznacza to, że przepisy dotyczące zawieszenia działalności nie będą zwalniały z obowiązku odprowadzania składek ZUS. Oczywiście zawieszenie działalności spółki nadal będzie możliwe, jednak nie zwolni to z obowiązku odprowadzania składek ZUS za okres zawieszenia działalności spółki.

Zawieszenie działalności spółki nie zwalnia wspólników z obowiązku odprowadzania składek ZUS za okres zawieszenia działalności spółki.
Większośc ekspertów uważa, że to nie jest odpowiedni czas na wprowadzanie takich zmian, ponieważ wiele firm poniosło wielkie straty w związku z koronawirusem i zawieszenie to obecnie jedyna możliwość na ich przetrwanie.
„Projektowane przepisy należy ocenić bardzo negatywnie, z uwagi na okres w jakim są wprowadzane. Wiele branż aktualnie zmaga się z kolejnym lockdownem i dla wielu spółek czasowe zawieszenie działalności to jedyny ratunek. Niestety ustawodawca chce ich tego pozbawić i narazić na kolejne zadłużenia” – oceniają eksperci HRLex.

Proponowane zmiany sprawią, że wspólnicy będą musieli odprowadzać składki ZUS od dnia wpisania spółki do KRS-u do dnia jej wykreślenia. Dodatkowo nie są to jedyne zmiany w systemie ubezpieczeń, które rozważa rząd. Planowane jest także przeniesienie z KRUS-u do ZUS-u rolników prowadzących działalność gospodarczą. Wynika to z tego, że rząd chce, by wpływy składek do ZUS były w najbliższym czasie coraz wyższe.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów