0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwrot AC - rozliczenie przy sprzedaży firmowego samochodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sprzedaż samochodu firmowego wiąże się z możliwością otrzymania przez przedsiębiorcę zwrotu składek OC i AC od ubezpieczyciela, które poniósł w związku z ubezpieczeniem składnika majątku. Czy konieczne jest wykazanie przez właściciela firmy tego rodzaju przychodu? Czy w takiej sytuacji należy skorygować koszty uzyskania przychodu? Czy zwrot AC jest ujmowany w KPIR? Na postawione pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Polisa OC i AC może być kosztem

Podatnik zgodnie z obowiązującymi przepisami może ująć w kosztach podatkowych wydatki spełniające wymogi art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Kosztami uzyskania przychodów są zatem koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów – wyjątek stanowią koszty wymienione w art. 23. wyżej wskazanej ustawy.

Należy pamiętać, że w przypadku ubezpieczenia AC samochodu osobowego przedsiębiorca nie może zakwalifikować w koszty, tej części ustalonej w proporcji w jakiej kwota 150 tys. zł. pozostaje do wartości samochodu przyjętej do ubezpieczenia.

Kiedy można otrzymać zwrot AC i OC samochodu firmowego?

Ustawa o PIT nie odnosi się bezpośrednio do kwestii, w której podatnik otrzymuje zwrot opłaconych składek OC i/lub AC z tytułu sprzedaży samochodu. Z tego powodu pojawiają się pewne wątpliwości, gdyż przepisy nie nakazują wprost wykazania przychodu czy korygowania kosztów uzyskania przychodów. Jak należy zatem postąpić, aby prawidłowo rozliczyć otrzymaną kwotę?

Odpowiedzi warto poszukać w regulacji zawartej w art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o PIT. Zgodnie z ich treścią, do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Przedsiębiorca powinien wykazać zwrócone wydatki ujęte wcześniej w kosztach uzyskania przychodów jako przychód w dacie jego otrzymania. Podatnicy prowadzący księgę przychodów i rozchodów powinni zaksięgować ten przychód w kolumnie 8 księgi – pozostałe przychody.

Należy podkreślić, że jeżeli w ramach stosowania ograniczenia wynikającego z art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o PIT w odniesieniu do składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia, wskazana część ubezpieczenia, która nie została przez podatnika rozliczona w kosztach, w przypadku zwrotu analogicznie nie będzie stanowiła przychodu podatkowego w wartości proporcjonalnej do wartości nieujętej składki. Zatem zwrot AC w wartości wcześniej nie ujętej w kosztach, również nie podlega zaewidencjonowaniu jako przychód.

Należy wskazać, że limitowi ujęcia w kosztach podatkowych podlega jedynie ubezpieczenie AC stanowiące nieobowiązkowe ubezpieczenie pojazdu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów