0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż samochodu firmowego - jak rozliczyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy posiadający firmowy samochód (ujęty w ewidencji środków trwałych), mogą rozliczać w kosztach odpisy amortyzacyjne od jego wartości początkowej oraz ujmować w KPIR 75% wartości poniesionych kosztów eksploatacyjnych. Jak wygląda rozliczenie sprzedaży firmowego pojazdu i czy wiąże się ono z koniecznością dodatkowych obowiązków na gruncie podatku PIT oraz VAT. Sprawdź, jak należy rozliczyć sprzedaż samochodu firmowego!

Sprzedaż samochodu firmowego w PIT

Przychód ze sprzedaży środka trwałego stanowi przychód firmy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zgodnie z wybraną formą opodatkowania dochodów przedsiębiorstwa. Również wycofanie pojazdu na cele prywatne, a następnie jego późniejszą sprzedaż należy opodatkować podatkiem dochodowym. Wyłącznie sprzedaż pojazdu po upływie 6 lat licząc od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód został wycofany z działalności, zwalnia podatnika z konieczności zapłaty podatku dochodowego.

W momencie sprzedaży nieamortyzowanego całkowicie pojazdu, nieumorzona wartość stanowi koszt podatkowy, który księgowany jest jednorazowo w 13. kolumnie KPiR- pozostałe wydatki, w dacie sprzedaży pojazdu. Natomiast przychód należy wykazać w 8. kolumnie KPiR - pozostałe przychody. W przypadku wycofania samochodu firmowego z ewidencji środków trwałych, na skutek sprzedaży, należy dodatkowo sporządzić dokument LT.

Sprzedaż samochodu firmowego a podatek VAT

Sprzedaż pojazdu firmowego nie podlega opodatkowaniu VAT w przypadku, gdy przy jego nabyciu podatnik nie miał możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego oraz jednocześnie gdy pojazd ten wykorzystywany był wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku VAT. 

Jeżeli warunki te nie zostały spełnione, sprzedaż samochodu osobowego będącego środkiem trwałym, należy udokumentować fakturą i opodatkować podatkiem VAT (23%). Jeśli podatnik VAT czynny nabył pojazd i z tego tytułu nie korzystał z możliwości odliczenia podatku VAT, ale pojazd wykorzystywany był do działalności opodatkowanej, transakcję sprzedaży również należy opodatkować. 

Na skutek zmian w podatku VAT, sprzedaż samochodu firmowego musi zostać oznaczona w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_V7 kodem GTU_07

Sprzedaż samochodu firmowego w systemie wfirma.pl

W celu wystawienia faktury VAT dokumentującej sprzedaż firmowego samochodu, należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, następnie należy zaznaczyć dany samochód, po czym z górnego menu wybrać SPRZEDAŻ. 

Sprzedaż samochodu firmowego w systemie wfirma.pl

Po wystawieniu faktury, przychód zostanie automatycznie ujęty w 8. kolumnie KPiR - pozostałe przychody oraz w rejestrze sprzedaży VAT. Natomiast niezamortyzowana część zostanie ujęta w 13. kolumnie KPiR - pozostałe wydatki.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów