Poradnik Przedsiębiorcy

Rozliczenie naprawy powypadkowego auta

Rozliczenie naprawy powypadkowego auta

Zdarza się, że przedsiębiorcy kupują powypadkowe auta, aby korzystać z nich w ramach prowadzonej działalności. Jest to dobra forma zaoszczędzenia pieniędzy, a gruntowne poznanie rynku daje szansę na skorzystanie z atrakcyjnych okazji. Ceny powypadkowych aut są o wiele niższe, a zdarza się, że sama naprawa takiego pojazdu okazuje się niedroga.

Warto zatem sprawdzić, jak w takim przypadku rozliczyć naprawę powypadkowego auta.

Powypadkowe auto jako środek trwały firmy

Aby dany składnik majątku mógł stanowić środek trwały firmy, musi stanowić własność lub współwłasność podatnika oraz przewidywany okres jego użytkowania powinien być dłuższy niż jeden rok. Ponadto zakupiony pojazd powinien być kompletny i zdatny do użytku. Gdy samochód spełnia powyższe warunki, należy wprowadzić go do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa i amortyzować w czasie. W przypadku odpłatnego nabycia cena zakupu oraz pozostałe wydatki takie jak:

  • zapłata za recykling,

  • koszty rejestracji pojazdu,

  • opłaty skarbowe itp.

- poniesione przed wprowadzeniem pojazdu do ewidencji środków trwałych będą zwiększały wartość początkową samochodu jako środka trwałego.

Co ważne, wartość początkowa samochodu zostanie zwiększona także o wydatki związane z naprawą samochodu, które były niezbędne do przywrócenia jego zdatności do użytku.

Ważne!

Jeżeli samochód w chwili zakupu nie jest kompletny i zdatny do użytku nie może zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych, aż do momentu przywrócenia tych cech.

Powypadkowe auto wydatki związane z jego naprawą

Jeśli samochód w chwili nabycia był kompletny i zdatny do użytku oraz został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, a wydatki na naprawy zostały poniesione nieco później, sposób rozliczenia zależy od charakteru napraw. Ważne jest ustalenie, czy przeprowadzana naprawa to remont mający na celu przywrócenie stanu technicznego i użytkowego samochodu czy też modernizacja (ulepszenie).

W przypadku remontu środka trwałego wydatki stanowią bezpośrednio koszty uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia, bez względu na ich wysokość. Odpowiednią kolumną do wykazania tego typu kosztu jest kol. 13 KPiR - pozostałe wydatki.

Jeśli natomiast zdarzenie zostanie uznane za ulepszenie środka trwałego, wydatki powiększą wartość początkową środka trwałego.

Ważne!

Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.