Artykuły z dnia: 2022-05-26

Artykuły:

Towary otrzymane w darowiźnie a remanent początkowy

Nierzadko przedsiębiorcy otrzymują w darowiźnie towary handlowe. To zdarzenie nie pozostaje jednak bez echa, co oznacza dla podatnika obowiązek dopełnienia kilku formalności. Czy towary otrzymane w darowiźnie należy ująć w remanencie początkowym? Sprawdź!

26 maja 2022

Wartość leasingowanego auta a opłata końcowa (wykup)

Pojęcie wartości samochodu nie zostało zdefiniowane w ustawach. Czy opłata końcowa dotycząca wykupu jest wliczana w wartość leasingowanego auta? Jak ustalić wartość początkową samochodu po leasingu? Odpowiadamy! Dowiedz się więcej w tym temacie!

26 maja 2022

Choroba przedsiębiorcy po macierzyńskim – czy przysługuje zasiłek z ZUS-u?

Kiedy przedsiębiorca ma prawo do zasiłków z ZUS-u w razie niezdolności do pracy? Czym jest okres wyczekiwania? Czy choroba przedsiębiorcy po macierzyńskim jest podstawą do wypłaty zasiłku osobie prowadzącej działalność? Przeczytaj i sprawdź!

26 maja 2022

Odprawa z tytułu zwolnień grupowych - obowiązujące ograniczenia

W niektórych przypadkach przy rozwiązaniu umowy o pracę konieczna jest wypłata dodatkowych świadczeń dla pracownika. W jakiej wysokości powinna zostać wypłacona odprawa z tytułu zwolnień grupowych? Przeczytaj artykuł i dowiedz się!

26 maja 2022

Umowa zlecenie a pozostałe stosunki pracy (umowa o pracę, umowa o dzieło)

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną. Czym się charakteryzuje? Jakie są jej wady i zalety? Czym różni się od umowy o pracę i umowy o dzieło oraz jakie są zasady oskładkowania umowy zlecenie? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

26 maja 2022

Obowiązki spadkobierców wspólnika wobec spółki z o.o.

W przypadku śmierci wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co do zasady mogą do niej wstąpić jego spadkobiercy. Czy spadkobiercy będą mieli zobowiązania wobec spółki? Dowiedz się jakie są obowiązki spadkobierców wspólnika wobec spółki z o.o.!

26 maja 2022

Jak ustalić wartość środka trwałego w działalności?

Przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą posiadają w majątku firmy środki trwałe. Przy wprowadzeniu do go firmy należy ustalić wartość środka trwałego. Wyjaśniamy w jaki sposób tego dokonać oraz kto dokonuje takiej wyceny. Sprawdź!

26 maja 2022

Obowiązek posiadania terminalu płatniczego - od kiedy?

Płatności bezgotówkowe stają się coraz bardziej popularne. Wraz z Polskim Ładem wprowadzono obowiązek posiadania terminalu płatniczego. Na co muszą się przygotować przedsiębiorcy w związku ze zmianami? Czy są wyjątki od przepisu? Wyjaśniamy w artykule!

26 maja 2022

Zmniejszenie wymiaru etatu - konsekwencje

Zmniejszenie wymiaru etatu może zostać wprowadzone na mocy porozumienia stron lub w drodze wypowiedzenia zmieniającego. Zmiana wymiaru etatu wywołuje dodatkowe obowiązki spoczywające na pracodawcy. Sprawdź, jakie zmiany należy wprowadzić!

26 maja 2022

Nieobecność pracownika a zawiadomienie o zastosowaniu kary porządkowej

Zawiadomienie o zastosowaniu kary porządkowej stanowi ostatni etap postępowania w przedmiocie nałożenia sankcji. Czy nieobecność pracownika wpływa na obowiązek jego sporządzenia przez pracodawcę? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj odpowiedź.

26 maja 2022

Świadczenia niepieniężne wspólników na rzecz spółki - jak je rozliczyć?

Powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólników na rzecz spółki są wykonywaniem określonych czynności przez wspólnika na rzecz spółki. Czy od tych świadczeń należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy? Przeczytaj w artkule!

26 maja 2022

Sprzedaż środka trwałego a składka zdrowotna w 2022 roku

Sprzedaż środka trwałego a składka zdrowotna ta zależność budzi wiele wątpliwości wśród osób prowadzących działalność. W artykule przeanalizujemy, czy sprzedając pojazd przychód uwzględniany jest przy ustalaniu podstawy wyliczenia składki! Sprawdź!

26 maja 2022

Kasa fiskalna w myjni automatycznej – czy jest konieczna?

Kasy rejestrujące stały się koniecznością dla wielu przedsiębiorców sprzedających towary oraz usługi dla osób prywatnych. Podatnicy mają czasem wątpliwość czy aby zawsze jest wymagana. Sprawdzamy, czy kasa fiskalna w myjni automatycznej to obowiązek!

26 maja 2022

Nota korygująca - najważniejsze informacje

Nabywca, który dostał źle wypełnioną fakturę kosztową lub korygującą, nie ma prawa do wystawienia faktury korygującej. Po spełnieniu określonych warunków, nota korygująca może zostać wystawiona przez nabywcę i przekazana do sprzedającego. Sprawdź!

26 maja 2022

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - dostępne stawki ryczałtu

Jedną z uproszczonych form rozliczeń z urzędem skarbowym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Stawka ryczałtu zależna jest od rodzaju prowadzonej działalności. Dowiedz się, jakie są dostępne stawki! Odpowiedź znajdziesz czytając nasz artykuł!

26 maja 2022

Klasyfikacja PKD - podstawowe informacje

Klasyfikacja PKD oznacza Polską Klasyfikację Działalności, która określa podział i pogrupowanie rodzajów działalności gospodarczej. Dowiedz się, jak prawidłowo ustalić numer PKD oraz jak rozwiązać problem z ustaleniem właściwego kodu dla firmy!

26 maja 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów