0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Artykuły z dnia: 2023-01-31

Artykuły:

Wcześniejsza emerytura – kto może z niej skorzystać?

Emerytura to wypłacane co miesiąc świadczenie pieniężne przysługujące osobie ubezpieczonej, która rozwiązała stosunek pracy. Wcześniejsza emerytura Jest przyznawana po przepracowaniu odpowiedniej liczby lat. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź to!

31 stycznia 2023

Świadczenie pielęgnacyjne – uprawnienia oraz wysokość

Czym jest świadczenie pielęgnacyjne? Kto i w jakich sytuacjach może ubiegać się o taki rodzaj świadczenia? Jakie warunki należy spełnić oraz jakie są zasady jego udzielania? Jaka jest wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2023 roku? Odpowiadamy!

31 stycznia 2023

Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia - czy pracownik musi się na niego zgodzić?

Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Czy pracodawca może nakazać wykorzystać pracownikowi urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia, by uniknąć konieczności wypłaty ekwiwalentu? Sprawdź!

31 stycznia 2023

Czym się różni harmonogram czasu pracy od ewidencji czasu pracy?

Na przedsiębiorcy zatrudniającym pracowników spoczywają dodatkowe obowiązki związane z ewidencjonowaniem czasu pracy. Dowiedz się, jakie informacje powinien zawierać harmonogram czasu pracy i czym różni się od ewidencji czasu pracy!

31 stycznia 2023

Kredyt bez wkładu własnego, czyli gwarantowany kredyt mieszkaniowy

Kredyt bez wkładu własnego jest możliwy w razie skorzystania przez kredytobiorcę z tzw. gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. Czy wiesz, jakie warunki należy spełnić? Sprawdź, kto jest uprawniony do uzyskania gwarantowanego kredytu mieszkaniowego!

31 stycznia 2023

Kiedy możliwe jest umorzenie upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka cieszy się w Polsce bardzo dużą popularnością. Czy po ogłoszeniu upadłości możliwe jest cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości? Sprawdź, jakie przesłanki należy spełnić, aby umorzenie upadłości konsumenckiej było możliwe!

31 stycznia 2023

Koszty finansowania dłużnego - jak ustalić limit?

Dla podatników CIT koszty finansowania dłużnego podlegają limitowi, jednak wiele podmiotów ma problem z ustaleniem limitu, ze względu na odmienne w tym zakresie interpretacje organów podatkowych. Wyjaśniamy na przykładach, jak prawidłowo ustalić limit!

31 stycznia 2023

Książka kasy rejestrującej - postępowanie w przypadku utraty

Przepisy wskazują na to, że każda kasa fiskalna powinna posiadać książkę serwisową. Książka kasy rejestrującej zawiera informacje związane z jej technicznymi aspektami. Czy wiesz, jak postąpić w przypadku zniszczenia bądź utraty takiej książki? Sprawdź!

31 stycznia 2023

Umowa zlecenie emeryta a składki ZUS 2023

Czy umowa zlecenie zawarta z emerytem podlega składkom na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne? Czy zleceniodawca ma obowiązek zgłosić zleceniobiorcę-emeryta do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS? Sprawdź!

31 stycznia 2023

Obowiązek sporządzania harmonogramu a stały rozkład czasu pracy

Czy pracodawca zawsze ma bezwzględny obowiązek sporządzania harmonogramu czasu pracy? Czy istnieją wyjątki, dla których jest zwolniony z tego obowiązku? Przeczytaj artykuł i sprawdź, kiedy pracodawca ma obowiązek przygotować harmonogram czasu pracy!

31 stycznia 2023

Kasa fiskalna w 2023 roku dla kogo?

W 2023 r. obowiązuje stare Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jak z niego wynika, kasa fiskalna dotyczy coraz większej ilości przedsiębiorców. Poznaj przepisy o kasach fiskalnych!

31 stycznia 2023

PIT-8C a własna działalność - rozliczenie w zeznaniu rocznym

Jak prawidłowo powinienem ująć wartość przychodów wykazaną w deklaracji PIT-8C wypełniając deklarację roczną?

31 stycznia 2023

Opodatkowanie najmu ryczałtem w przypadku przedsiębiorcy

Opodatkowanie najmu ryczałtem w przypadku przedsiębiorcy wynajmującego mieszkanie na rzecz osób prywatnych - jak dokonać zmiany w CEIDG-1?

31 stycznia 2023

Samochód osobowy o wartości powyżej 150 000 PLN a amortyzacja

Samochód osobowy o wartości powyżej 150 000 PLN pod niektórymi względami rozlicza się w sposób szczególny - przepisy wprowadzają ograniczenia w rozliczaniu kosztów. Sprawdź, jak rozliczyć samochód osobowy, którego wartość przekracza 150 000 PLN!

31 stycznia 2023

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów