0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązek sporządzania harmonogramu a stały rozkład czasu pracy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zatrudniłem dzisiaj nowego pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu. W umowie zawarłem adnotację, że pracownik będzie świadczył pracę po 4 godziny dziennie – od 10.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku. Czy co miesiąc mam obowiązek sporządzania harmonogramu, jeśli pracownik ma stałe dni i godziny pracy oraz informacja o nich została zawarta w treści umowy o pracę? 

Adam, Kozienice

 

Obowiązek sporządzania harmonogramu czasu pracy jest uregulowany przepisami Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 129 § 3 pracodawca powinien sporządzać rozkład czasu pracy danego pracownika w formie pisemnej lub elektronicznej na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, przy czym powinien on obejmować co najmniej jeden miesiąc. Rozkład czasu pracy należy przekazać pracownikowi co najmniej tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten harmonogram.

Obowiązek sporządzania harmonogramu – kiedy nie jest obowiązkowy?

Warto zaznaczyć, że tworzenie harmonogramu czasu pracy nie jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników. W myśl art. 129 § 4 pracodawca nie ma obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy, jeżeli wynika on z:

  • prawa pracy, 
  • obwieszczenia o systemach i rozkładach czasu pracy zgodnie z art. 150 § 1 kp, 
  • umowy o pracę. 

Dodatkowo rozkładu czasu pracy nie przygotowuje się dla pracowników zatrudnionych w zadaniowym systemie czasu pracy lub gdy na wniosek pracownika pracodawca ustali mu indywidualny lub ruchomy rozkład czasu pracy.

Podsumowując, jeżeli informacja o rozkładzie czasu pracy została zawarta w umowie o pracę, wówczas pracodawca jest zwolniony z obowiązku sporządzania harmonogramu czasu pracy dla pracownika, z którym została zawarta ta umowa.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów