0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ostatnie artykuły autora:

Obowiązki pracownika

Czy wliczanie umowy o naukę zawodu do limitu umów na czas określony jest prawidłowe?

Zawieranie umów z pracownikami młodymi, celem zdobycia przez nich wiedzy z zakresu wykonywanego zawodu jest uregulowane w przepisach. Czy prawidłowe jest wliczanie umowy o naukę zawodu do limitu umów na czas określony? Przeczytaj i dowiedz się!

1 czerwca 2022

Prawo pracy

Przyjęcie do pracy bezrobotnego a informowanie urzędu pracy

Pracodawca zatrudniający pracowników musi dokonać pewnych formalności. Czy zatrudniając bezrobotnych trzeba dodatkowo o czymś pamiętać? Sprawdź czy przyjęcie do pracy bezrobotnego wiąże się z koniecznością poinformowania urzędu pracy?

25 czerwca 2022

Prawo pracy

Wypadki lub choroby zawodowe powstałe w szczególnych okolicznościach

Czy ustawa o zaopatrzeniu z tytułu wypadków określa, w jakich sytuacjach wypadki lub choroby zawodowe powstałe w szczególnych okolicznościach mogą stanowić uzasadnienie do wypłaty dodatkowych świadczeń? Przeczytaj i sprawdź w artykule!

8 marca 2022

Prawo pracy

Grant z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska w formie telepracy

Co do zasady pracodawcy są zobowiązani opłacać składki na Fundusz pracy za wszystkich pracowników. Jednak z tych środków można także korzystać. Przeczytaj nasz artykuł, jak uzyskać grant z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska w formie telepracy!

1 czerwca 2022

Prawo pracy

Rozliczanie nadgodzin kierowców - pakiet mobilności

Rozliczanie nadgodzin kierowców oraz czasu pracy kierowcy polega przede wszystkim na właściwym ewidencjonowaniu wszystkich okresów aktywności. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej na temat rozliczania czasu pracy kierowców w oparciu o nowe zmiany!

24 maja 2022

Prawo pracy

Zapobieganie chorobom zawodowym oraz innym chorobom związanym z wykonywaną pracą

Czy obowiązki pracodawcy w zakresie zapobiegania chorobom zawodowym oraz innym chorobom związanym z pracą, wynikają z przepisów kodeksu pracy? Na czym polega zapobieganie chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą? Przeczytaj!

4 czerwca 2022

Prawo pracy

Okres przechowywania dokumentacji związanej z wykonywaniem umowy zlecenia

Przedsiębiorca zatrudniają daną osobę musi uwzględnić kwestie okresu przechowywania dokumentów. W odniesieniu do pracownika przepisy prawa regulują dość szczegółowo zasady. Dowiedz się, jaki jest okres przechowywania dokumentacji związanej ze zleceniem!

20 lutego 2022

Prawo pracy

Choroba na etacie a umowa zlecenie

Czy pracownik podczas zwolnienia lekarskiego nie może podejmować pracy? Kiecy na zwolnieniu lekarskim u swojego pracodawcy można zawrzeć umowę zlecenie z inną firmą? Dowiedz się, z czym wiąże się choroba na etacie a umowa zlecenie u innego pracodawcy!

27 lutego 2022

Ubezpieczenie ZUS

Dobrowolne opłacanie składek podczas emerytury

Często osoby, które ukończyły wiek emerytalny i pobierają emeryturę decydują się na to, aby zapewnić sobie dodatkowe środki w budżecie domowym. Czy dobrowolne opłacanie składek podczas emerytury zwiększa pobierane przez nich świadczenia z ZUS? Sprawdź!

4 czerwca 2022

Prawo pracy

Odmowa wydania zezwolenia na pracę cudzoziemcowi

Zatrudnienie pracowników pochodzących spoza Polski często wiąże się z dodatkowymi obowiązkami dla pracodawcy. Czy odmowa wydania zezwolenia na pracę oznacza, że nie możemy zawrzeć współpracy z obcokrajowcem? Jak się odwołać? Przeczytaj i dowiedz się!

1 czerwca 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów