Poradnik Przedsiębiorcy

Księgowość firm

Jakie dokumenty księgowe trzeba wydrukować zamykając okres rozliczeniowy?

Dokumenty księgowe - jak należy je przechowywać? Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do przechowywania dokumentacji. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie dokumenty księgowe trzeba wydrukować zamykając okres rozliczeniowy a które można przechowywać w formie elektronicznej. czytaj dalej

Ujemne różnice kursowe w kosztach firmy

Przedsiębiorcy, którzy wystawiają faktury w walutach obcych, powinni pamiętać o obowiązku dwukrotnego przeliczania wartości na złotówki. czytaj dalej

Jak prawidłowo przechowywać dokumenty i dowody księgowe?

Dowody księgowe - jak należy je przechowywać Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do przechowywania dokumentacji księgowej. Jak prawidłowo przechowywać dokumenty i dowody księgowe? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat. czytaj dalej

Podatek od nieruchomości podczas zawieszenia działalności

Podatek od nieruchomości w trakcie zawieszenia działalności Podatnicy muszą pamiętać o tym, że podczas zawieszenia działalności gospodarczej, podatek od nieruchomości jest obowiązkowy do zapłaty. Czy gmina może uchwalić niższe stawki podatku? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat. czytaj dalej

Czy do ewidencjonowania opłat bankowych wystarczy tylko wyciąg?

Przedsiębiorcy, którzy posiadają (praktycznie niezbędny w obecnych czasach) rachunki bankowe może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu wydatki związane z prowadzeniem konta w banku. czytaj dalej

Faktura zbiorcza - kiedy można ją wystawić?

Przedsiębiorca będący podatnikiem VAT może wystawić fakturę zbiorczą dla udokumentowania kilku odrębnych dostaw towarów czytaj dalej

Różnice kursowe w ujęciu podatkowym

Coraz łatwiejsza wymiana handlowa z kontrahentami zagranicznymi powoduje, że polscy przedsiębiorcy częściej decydują się na podejmowanie współpracy z zagranicą. czytaj dalej

Jak rozliczać wykorzystywanie samochodów na potrzeby działalności gospodarczej?

Wykorzystywanie samochodów w działalności gospodarczej podatników powoduje wiele komplikacji. Dla poprawności rozliczeń podstawowe znaczenie ma podział na samochody osobowe oraz pojazdy inne. czytaj dalej

Przekazanie towarów na potrzeby reklamy

Prowadząc działalność gospodarczą należy liczyć się z koniecznością reklamy swoich produktów. W inny sposób klienci nie dowiedzą się o istnieniu firmy, czytaj dalej

Ogrodzenie nieruchomości w kosztach firmowych

Czy przedsiębiorca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na wykonanie ogrodzenia nieruchomości? czytaj dalej

Wydatki poniesione podczas spotkania z kontrahentem w restauracji a koszty uzyskania przychodów

Często prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorcy ponoszą różnego rodzaju wydatki. Niektóre z nich stanowią koszt uzyskania przychodu, inne natomiast kategorycznie nie mogą ich stanowić. czytaj dalej

Nekrologi i wiązanki jako koszty uzyskania przychodu

Zatrudniając pracowników, przedsiębiorca musi liczyć się nie tylko z kosztami typowo zawodowymi, jakimi są np. wynagrodzenia, ale też innymi wydatkami, czytaj dalej

Zakup towaru na targowisku - ewidencja w KPiR

Może zdarzyć się tak, że osoba prowadząca działalność gospodarczą dokona zakupów z nią związanych na targu. W takiej sytuacji może zaistnieć problem w postaci braku potwierdzenia zakupu w postaci faktury czy też rachunku. czytaj dalej

Podróże służbowe

Podróże służbowe Z działalnością gospodarczą nierozerwalnie związane są wyjazdy służbowe (delegacje), zarówno właściciela firmy jak i jego pracowników, czyli osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czytaj dalej

Opłata skarbowa może stanowić koszt uzyskania przychodów

Zarówno na etapie zakładania działalności gospodarczej jak i w toku jej prowadzenia, przedsiębiorcy ponoszą szereg wydatków, w tym również związanych z opłatami skarbowymi nakładanymi przez urzędy, czytaj dalej
Zdaniem eksperta Pytanie
Potwierdzenie płatności faktur kosztowych - czy konieczne?
Zobacz odpowiedź eksperta