0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowe zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia wg dyrektywy UE

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Resort pracy przygotował projekt, który ma dostosować przepisy dotyczące najniższej krajowej do regulacji zatwierdzonych przez Parlament Europejski już w 2022 roku. Jak będą wyglądały nowe zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia wg dyrektywy UE i co oznacza to dla przedsiębiorców?

Jakie zmiany muszą zostać wdrożone przepisach?

Polska ma obowiązek zaimplementować przepisy zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej do listopada 2024 roku. Prace nad projektem zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu zakończyły się, a Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że zaproponowano w nim, aby najniższa płaca stanowiła 60% średniej krajowej. Oznaczałoby to, że minimalna pensja w Polsce będzie znacznie wyższa, niż wymaga tego unijna dyrektywa, a nawet wyższa niż postulują związki zawodowe. Taka informacja zszokowała pracodawców.  

Wspomniana propozycja wynika z art. 5 ut. 4 dyrektywy,  który mówi, że państwa członkowskie powinny dokonywać oceny adekwatności ustawowych wynagrodzeń minimalnych na podstawie  orientacyjnych wartości referencyjnych, czyli na przykład 60 % mediany wynagrodzeń brutto i 50 % przeciętnego wynagrodzenia brutto lub orientacyjne wartości referencyjne stosowane na poziomie krajowym.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazało, że propozycja podwyżki płacy minimalnej do 60% średniego wynagrodzenia to wartość kierunkowa, do której należy dążyć.

Co dokładnie przewidują nowe zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia wg dyrektywy UE?

W myśl unijnych przepisów Państwa członkowskie mają obowiązek ustanowić niezbędne procedury ustalania i aktualizowania ustawowych wynagrodzeń minimalnych. Podstawą do ustalenia tych procedur i ich aktualizacji mają być kryteria przyczyniające  się do adekwatności wynagrodzeń w celu osiągnięcia godnego poziomu życia, zmniejszenia ubóstwa pracujących, a także wspierania spójności społecznej i pozytywnej konwergencji społecznej oraz zmniejszenia luki płacowej między kobietami a mężczyznami. Co ważne, określenie wspomnianych kryteriów ma odbywać się w zgodzie ze swoimi praktykami krajowymi, w odpowiednim prawie krajowym, w drodze decyzji właściwych organów bądź w drodze porozumień trójstronnych. Kryteria określa się w jasny sposób. Państwa członkowskie mogą zdecydować o wadze tych kryteriów z uwzględnieniem krajowych warunków społeczno-gospodarczych.

Kryteria krajowe, obejmują co najmniej: siłę nabywczą ustawowych wynagrodzeń minimalnych, z uwzględnieniem kosztów utrzymania, ogólny poziom wynagrodzeń i ich rozkład, stopę wzrostu wynagrodzeń, długoterminowe krajowe poziomy produktywności i ich zmiany.

Czy zmiany mają obowiązywać już od 2025 roku? 

Czas na dostosowanie się do przepisów unijnych mija w listopadzie 2024 roku, jednak jak poinformował resort pracy, minimalne wynagrodzenie na 2025 rok będzie ustalane w dotychczasowym trybie. 

15 czerwca poznamy propozycję najniższej płacy na kolejny rok.

Nowe zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia wg dyrektywy UE poznamy zapewne jeszcze w tym roku. Resort pracy, chce dążyć do tego, aby minimalne wynagrodzenie stanowiło 60% przeciętnego wynagrodzenia, jednak jest to jedynie propozycja, a projekt ustawy będzie skierowany do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych, więc jego kształt może ulec zmianie.

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów