0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odsetki od lokat firmowych w ujęciu ustawy o PIT i CIT (cz. 9)

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy w ramach prowadzonych działalności gospodarczych mogą rozliczać się za pomocą osobnego firmowego konta. Taki rachunek umożliwia także zakładanie lokat terminowych, od których następnie naliczane są odsetki. Nowelizacja ustaw o PIT i CIT, której regulacje mają wejść w życie od 1 stycznia 2015 r., ma na celu m.in. ujednolicenie przepisów wpływających na odsetki od lokat firmowych.

Odsetki od lokat firmowych a odsetki z konta firmowego

Zgodnie z obecnym stanem prawnym odsetki bankowe od środków znajdujących się na rachunkach bankowych związanych z wykonywaną działalnością są traktowane jako przychód z działalności gospodarczej. Zasada ta wynika bezpośrednio z Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - art. 14 ust. 2 pkt. 5.

Zgodnie z powyższym przedsiębiorca powinien powiększyć swoje przychody o odsetki z konta firmowego. Tym samym jego obowiązkiem będzie odprowadzanie podatku dochodowego od ich kwoty.

Odsetki od lokat firmowych a podatek dochodowy

Jak już wspomniano, posiadanie konta firmowego uprawnia przedsiębiorcę do tworzenia przy nim terminowych lokat bankowych. Warto zauważyć, że z lokat takich najczęściej powstaje przychód, od którego także naliczane są odsetki.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Jak wskazuje art. 17 ust. 1 pkt 2, za przychody z kapitałów pieniężnych uznaje się odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania bądź inwestowania. Dalsza część przepisu wskazuje jednak, że wyjątkiem są tu środki pieniężne związane z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Tym samym banki niejednokrotnie zwracały się o opinię do organów podatkowych na temat tego, czy odsetki od lokat firmowych powinny stanowić przychód z działalności, czy też z kapitałów pieniężnych. Jest to niezwykle istotne, ponieważ w tym drugim przypadku banki są zobowiązane do odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19%.

Zgodnie z założeniem nowelizacja ustaw o PIT i CIT ma na celu ujednolicenie wskazanych powyżej zapisów. Tym samym wraz z jej wejściem w życie od 1 stycznia 2015 r. odsetki od lokat firmowych traktowane będą jako przychody z kapitałów pieniężnych, a nie jako przychody z działalności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów