0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odsetki od kredytu na osobę fizyczną w kosztach uzyskania przychodów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Słyszałem, że można zaciągnąć kredyt gotówkowy na osobę fizyczną i przeznaczyć go na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Wówczas koszty związane z odsetkami zaliczyć do kosztów firmy. Czy tak rzeczywiście jest?

Adam, Chełm

 

Aby odsetki od zaciągniętego kredytu można było uznać za koszt podatkowy, muszą one spełniać następujące warunki:

  • być zapłacone,
  • zostać prawidłowo udokumentowane,
  • musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy między kredytem a przychodem z działalności gospodarczej.

Znaczenie ma więc w szczególności cel, na jaki kredyt został zaciągnięty. Nasuwa się zatem pytanie jak udowodnić ten cel jeżeli przy zaciąganiu kredytu gotówkowego w przypadku osób fizycznych bank nie odnotowuje, na jaki cel jest on pobierany. W takim przypadku konieczne będzie posiadanie faktur dokumentujących zakupy sfinansowane kredytem oraz sporządzenie oświadczenia mówiącego, że na te konkretne faktury został przeznaczony zaciągnięty kredyt. Dodatkowo należałoby wskazać jaki był cel tych zakupów.   

Kosztem będą odsetki (część odsetkowa raty kredytu) księgowane w momencie zapłaty poprzez dowód wewnętrzny. Pod wydrukowany DW należy podpiąć dokument potwierdzający ich faktyczne opłacenie (dowód wpłaty, wyciąg bankowy itp.).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów