0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odsetki maksymalne - 2016

Wielkość tekstu:

 Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe zasady ustalania wysokości odsetek maksymalnych. 
 

Odsetki maksymalne 

Prawo pozwala na dowolne formułowanie treści umowy, w związku z czym nie obowiązują również sztywne ramy co do wysokości ustalanych odsetek. Strony umowy muszą jednak pamiętać o tym, że aby ustalone w ten sposób odsetki nie były wyższe niż odsetki maksymalne. Wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie wynosi w tym roku 14%, a wysokość odsetek maksymalnych kapitałowych wynosi 10%

 
 

Odsetki maksymalne

za opóźnienie

kapitałowe

stawka roczna

14 %

10%

podstawa prawna

art. 481§ 21 K.C.

art. 359 § 21 K.C.

 

Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może przekraczać w stosunku rocznym dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie - 14% 

Maksymalna wysokość odsetek kapitałowych wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego - 10 % 

Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych wierzycielowi należą się odsetki maksymalne. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów